Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

wybór instytucji odbywania pilotażowej praktyki zawodowej - studenci kierunku Budownictwo

Szanowni Studenci,
 
Zgodnie z Projektem pilotażowych praktyk zawodowych należy wybrać miejsce odbywania praktyk z listy instytucji (zakładów pracy) 
zakwalifikowanych do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych w ramach Projektu z zachowaniem trybu konkurencyjności, w kolejności 
wynikającej ze średniej ocen, jaką uzyskali Państwo w dotychczasowym przebiegu studiów za sem. 1-5.

Wybór instytucji odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017r. (środa) o godz. 09.00 w dziekanacie IP.