Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Pilne - studenci IV roku ss i sn

Wszyscy studenci którzy wybrali temat pracy dyplomowej zobowiązani są do dostarczenia do dziekanatu karty z tematem pracy i jej zakresem  podpisaną przez opiekuna -plik 1 karta z tematem 1 to karta dla jednej osoby, plik 2 karta z tematem 2 to wspólna dla dwóch osób z czego temat pracy jest jednakowy natomiast róznią się zakresy tych prac.  Zakres pracy ma być wypunktowany. Wówczas w pracy dyplomowej przy każdym rozdziale trzeba bedzie napisać nazwisko studenta który akurat tę część pracy wykonał.

Studenci wykonujący pracę dyplomową z zakładu pracy zobowiązani są wypełnić kartę z konsultantem którym jest opiekun ze strony zakładu pracy plik 3