Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

RANKINGI IPJ

Rankingi średnich do stypendium naukowego:

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA SPECJALNA

PEDAGOGIKA MGR

FILOLOGIA

FILOLOGIA POLSKA

Studenci II st., którzy chcą starać się o stypendium dla najlepszych studentów, stypendium Rektora powinni pobrać zaświadczenie

z Dziekanatu ze średnią ważoną z ostatniego roku akademickiego i dostarczyć do Działu Kształcenia do dn. 15.10.2017r.