Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Uwaga! Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku

Szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku (studia stacjonarne i niestacjonarne) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne jest na platformie edukacyjnej moodle pod adresem: http://moodle.pwsz.elblag.pl


Logując się do systemu, w miejscu nazwa użytkownika wpisujemy swój numer albumu i hasło – hasłem jest PESEL studenta, chyba że ktoś sobie zmienił na inne (obowiązuje taki sam login i hasło jak do poczty czy USOSweba).

 

Aby przystąpić do szkolenia należy wpisać klucz dostępu. Klucze dla poszczególnych instytutów zamieszczone są na stronie szkolenia pod adresem:

 

https://moodle.pwsz.elblag.pl/course/category.php?id=8


Szkolenie jest obowiązkowe.

Szkolenie kończy się testem, do którego można przystąpić w wybranym przez siebie terminie, jednak najpóźniej do 31.10.2017r. Do testu można podchodzić wielokrotnie. Przed przystąpieniem do testu należy zapoznać się z materiałami zawartymi w szkoleniu.

 

Niezaliczenie testu w w/w terminie skutkuje niezaliczeniem semestru.