Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

W dniach 21-22.04.2016 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie Środkowej i Wschodniej w XXI wieku”. Udział w niej wzięło 5 uczestników Koła Naukowego SENEKA: Lucyna Witkowska, Kamila Małczyńska, Hanna Muzyczuk, Ewelina Koziupa i Łukasz Żmuda.

Była to I międzynarodowa konferencja organizowana przez Koło Naukowe EuroInicjatywa na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, mająca na celu ukazanie przemian jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Wśród uczestników konferencji oprócz studentów z całej Polski, byli także studenci z ukraińskich uniwersytetów.

Studenci naszej uczelni przedstawiali swoje referaty na dwóch panelach: Konkurencyjność i jej determinanty oraz Integracja europejska. Udział w konferencji pozwolił na nawiązanie kontaktów z kołami naukowymi z innych miast.