Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Sylabusy - Mechanika i budowa maszyn (2015)

Karty przedmiotów (dla rekrutowanych w 2015)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

  1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO


1

Język angielski

s. I

s. II

s. III


Język angielski

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. VI

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VIII

 

 

5

Analiza ekonomiczna dla inżynierów

s. VI

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

7

Przedmiot humanistyczny lub społeczny


wybieralne

 

8

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE


1

Algebra z geometrią analityczną

s. I

 

 

2

Analiza matematyczna

s. I

 

 

3

Równania różniczkowe zwyczajne

s.II

 

 

4

Metody statystyczne w technice

s. II

 

 

5

Fizyka

s. I

s. II

 

6

Mechanika techniczna

s. II

 

 

7

Wytrzymałość materiałów

s. III

 

 

8

Drgania mechaniczne

s. IV

 

 

9

Mechanika płynów

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE


1

Termodynamika techniczna

s. III

 

 

2

Podstawy elektrochemii

s. I

 

 

3

Elektrotechnika

s. III

 

 

4

Elektronika

s. IV

 

 

5

Podstawy automatyki i robotyki

s. IV

 

 

6

Grafika inżynierska

s. I

s. II

 

7

Podstawy konstrukcji maszyn

s. III

s. IV

s. V

8

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

s. III

s. IV

 

9

Materiały inżynierskie

s. I

s. II

 

10

Obróbka bezubytkowa

s. II

s. III

 

11

Obróbka ubytkowa

s. IV

 

 

12

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

s. III

 

 

13

Technologia maszyn

s. V

 

 

14

Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn

s. V

 

 

15

Metrologia i systemy pomiarowe

s. I

s. IV

 

16

Zarządzanie jakością

s. VIII

 

 

17

Zarządzanie środowiskiem i ekologia

s. VIII

 

 

18

Przedmioty wybieralne kierunkowe

s. IV

s. VI

 

19

Projekt przejściowy

s. VI

 

 

D. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE – moduły do wyboru

D.I. SPECJALNOŚC TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

1

Napędy oraz sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

s. V

 

 

2

Sterowanie mikrokomputerowe układów mechanicznych

s. V

 

 

3

Eksploatacja i diagnostyka maszyn

s. VI

 

 

4

Technologia napraw maszyn

s. VI

 

 

5

Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

s. VI

 

 

6

Oprzyrządowanie technologiczne systemów produkcyjnych

s. VI

 

 

7

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

s. V

s.VI

 

8

Zarządzanie produkcją i eksploatacją

s. VI

 

 

9

Nowoczesne technologie w produkcji maszyn

s. VIII

 

 

10

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

 

 

D.II. SPECJALNOŚĆ: ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA

1

Teoria ruchu pojazdów

s. V

 

 

2

Budowa samochodów

s. V

 

 

3

Samochodowe silniki spalinowe 

s. V

 

 

4

Elektrotechnika samochodowa

s. V

 

 

5

Elektronika i automatyka samochodowa

s. VI

 

 

6

Informatyka pokładowa pojazdów

s. VI

 

 

7

Bezpieczeństwo ruchu pojazdów

s. VI

 

 

8

Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych

s. VI

 

 

9

Technologia napraw samochodów

s. VI

 

 

10

Podstawy organizacji serwisu samochodowego

s. VI

 

 

11

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. VIII

 

 
 

Karty przedmiotów wybieralnych (dla rekrutowanych w 2015)

L.p. Nazwa przedmiotu Semestr 
Blok A.7.1 (humanistyczne i społeczne)
1 Wybrane zagadnienia z psychologii s. VI
2 Społeczne aspekty pracy w grupie s. VI
3 Podstawy filozofii s. VI
Blok A.7.2 (humanistyczne i społeczne)
1 Historia techniki s. VIII
2 Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego s. VIII
3 Dzieje Ziemi Elbląskiej  s. VIII
Blok C.18.1 (kierunkowe)
1 Maszyny tłokowe s. IV
2 Maszyny wirnikowe s. IV
Blok C.18.2 (techniczny w języku obcym)  
1 ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS s. VI
2 MODERN TECHNOLOGIES OF ENERGY CONVERSION s. VI
D.I. Specjalność technologia i eksploatacja maszyn
Blok D.I.10.1. (specjalnościowe)
1 Maszyny robocze s. V
2 Maszyny i urządzenia technologiczne s. V
Blok D.I.10.2. (specjalnościowe)
1 Technologie obróbki plastycznej s. V
2 Technologie spawalnicze s. V
D.II. Specjalność elektromechanika samochodowa
Blok D.II.11. (specjalnościowe)
2 Pojazdy hybrydowe s. VIII
2 Tuning samochodów s. VIII
3 Pojazdy specjalne s. VIII