Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Studenci CREO na zajęciach w EPT

Członkowie studenckiego koła naukowego CREO-  studenci kierunku Ochrona środowiska w Instytucie Politechnicznym uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych  w Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego.

 

Celem ćwiczenia było poznanie techniki chromatografii gazowej, należącej do podstawowych sposobów analiz substancji chemicznych. Znajduje ona szczególnie powszechne zastosowanie w przypadku konieczności oznaczenia składu złożonych mieszanin substancji, zarówno w pracach badawczych, jak i rutynowych analizach środowiskowych.

 

Studenci zapoznali się z budową i zasadą działania chromatografu gazowego z detektorem wychwytu elektronów oraz sposobem przygotowania go do pracy. Kolejnym zadaniem realizowanym podczas ćwiczenia była optymalizacja rozdziału chromatograficznego poprzez dobór odpowiednich parametrów układu GC-ECD. Ostatnie zadanie dotyczyło jakościowego i ilościowego oznaczenia zawartości związków w mieszaninie dwuskładnikowej przy zastosowaniu metody kalibracji zewnętrznej.

 

Zajęcia przeprowadziła dr inż. Agata Mechlińska