Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PILNE !!! - STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH PRZYJĘCI NA STUDIA w r.a. 2011/12 oraz 2012/13

STUDENCI  STUDIÓW  STACJONARNYCH, PRZYJĘCI NA STUDIA w roku akademickim 2012/2013  oraz 2011/2012  są zobowiązani co roku składać „oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat”.

Wymóg złożenia oświadczenia wynika z art 170a ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Osobom, które jeszcze nie złożyły  oświadczenia przypominamy, że można je wypełnić logując się w systemie USOSweb  (Moje studia/oświadczenia). Po wydrukowaniu i podpisaniu oświadczenia należy je PILNIE złożyć w dziekanacie.

 

Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Oświadczenie składa się z czterech części. Student składając jedno oświadczenie za każdym razem wypełnia tylko jedną jego część.

                Jeżeli w roku akademickim 2012/2013:

-    po raz pierwszy rozpoczynasz studia stacjonarne, wypełnij część pierwszą

-    kontynuujesz studia stacjonarne (rozpoczęte w r.a. 2011/2012), wypełnij część drugą

      Student skreślony z listy studentów (który w roku 2011/12 wypełnił oświadczenie w pkt 1)   a w roku 2012/13  

      podejmuje studia w ramach wznowienia również wypełnia część drugą.

 

-   rozpoczynasz drugi* bezpłatny kierunek studiów, wypełnij część trzecią; (części czwartej w bieżącym roku nie wypełnia się -  będzie ona wypełniana w latach następnych przez absolwentów studiów stacjonarnych, podjętych w r.a. 2011/2012 lub w latach następnych jako pierwszy kierunek studiów bez wnoszenia opłat, którzy podejmą studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych

 

*) Studia zakończone w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej nie są uwzględniane w kontekście przepisów o odpłatności.

 

Oświadczenie będzie stanowić podstawę weryfikacji, czy student studiów stacjonarnych ma uprawnienie do podjęcia lub kontynuowania tych studiów bez wnoszenia opłaty za zajęcia dydaktyczne.