Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Praktyki w Karlsruhe - Sylwester Filaber

Co Pan zyskał, wyjeżdżając na czteromiesięczne praktyki do Karlsruhe w ramach programu Erasmus?

Studenci Karlsruhe Praktyki za granicą dały mi ogromną możliwość rozwoju języka obcego. Przebywając codziennie w międzynarodowej grupie, zarówno ja, jak i inni moi koledzy i koleżanki, mieliśmy możliwość szybkiego podwyższenia poziomu naszej komunikacji.
Oprócz posługiwania się językiem obcym, zdobyłem także umiejętność identyfikowania priorytetowych zadań to, co jest dla mnie najważniejsze i w przyszłości przyniesie mi pewną korzyść.


Mogę tutaj wspomnieć również o wyrobieniu w sobie umiejętności współpracy z grupą programistów, co w dzisiejszych czasach jest bardzo cenną umiejętnością, ponieważ rzadko się zdarza, aby programiści w firmach tworzyli wielkie rzeczy w pojedynkę.

 

Dodatkową umiejętnością nabytą w trakcie praktyk jest posługiwanie się profesjonalnymi narzędziami programowania, oraz zapoznanie się z jednymi z najnowszych technologii dostępnych na rynku. Podczas praktyk za granicą nauczyłem się również otwartości i tolerancji, a dialog międzykulturowy zachęcił mnie do myślenia w „kategoriach europejskich" i mobilności.

 

Z tego, co wiem, to pracodawcy bardzo wysoko cenią doświadczenia zdobyte w ramach udziału w programie Erasmus. Ufam, że jako jego uczestnik zdobędę bardziej stabilną i dobrze płatną pracę. Mogę zdradzić, że została nawiązana współpraca pomiędzy kilkoma studentami będącymi na ostatnim wyjeździe z firmą, w której odbywali praktyki. Dodam także, że planowany jest dalszy rozwój tej współpracy na większą skalę. Ja, jako taki jeden z dziesięciu, za zgodą władz uczelni, skorzystałem z oferty pozostania w Niemczech i pisania tam swojej pracy dyplomowej.

Obecnie czekam na obronę mojego dyplomu. Bardzo cenię sobie współpracę z niemiecką firmą i żywię nadzieję na dalszą współpracę na płaszczyźnie zawodowej.

 

Czy zachęcałby Pan innych studentów do udziału w tym programie, jeśti tak to dlaczego?

 

Tak, będę zachęcał innych studentów do wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus. Jestem przekonany, że czas spędzony za granicą zaowocuje w przyszłości tych wszystkich, którzy skorzystają z tak świetnej okazji, tym bardziej że otrzymuje się w pełni wystarczające na wyjazd dofinansowanie z tego programu. Ufam, że zdobyte doświadczenia i umiejętności, zarówno w obsłudze komputera, jak i komunikacji, będą służyły im pomocą w zawodowej karierze, a dzięki zdobytemu dokumentowi Europass Mobillity, potwierdzającemu zdobyte umiejętności podczas praktyk, podniesie się ich jakość i atrakcyjność w sektorze IT.