Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu

ISSN 1895-8117

Czasopismo naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wydawane jest w wersji drukowanej od 2006 roku jako półrocznik. Od 2009 roku czasopismo znajduje się w części B wykazu czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Profil czasopisma określają przede wszystkim zagadnienia z zakresu dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, jednak dopuszcza się publikacje z dziedzin informatyki  i techniki.

W Rozprawach Naukowych i Zawodowych PWSZ w Elblągu publikowane są artykuły o charakterze naukowym oraz poświęcone problemom zawodowym, opracowane zarówno przez pracowników PWSZ w Elblągu, jak i autorów spoza Uczelni.

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej - dr Irena Sorokosz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)

 

prof. zw. Tatiana Grebeniuk, (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w  Kaliningradzie)

prof. dr hab. inż. Roman Kisiel, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Dariusz Szpoper (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Marzenna Nowicka prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr doc. Tatiana Szkapieno  (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w  Kaliningradzie)

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Assoc Prof Dr Ivanas Višniakas (Wileński Uniwersyetet Techniczny im. Giedymina)

REDAKCJA CZASOPISMA

ADRES REDAKCJI:

ul. Wojska Polskiego 1, pokój 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55

 

SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO:

 

Redaktor naczelny:

dr hab inż. Jerzy Łabanowski, prof. PWSZ Elbląg

e-mail: jerzy.labanowski@gmail.pl


Redaktorzy naukowi:

dr Katarzyna  Jarosińska-Buriak

e-mail:  k.jarosinska@pwsz.elblag.pl

 

mgr Teresa  Jurewicz-Obrzut

e-mail:  t.obrzut@pwsz.elblag.pl

 

dr Agata Rychter

e-mail:  a.rychter@pwsz.elblag.pl

 

dr  Krzysztof Sidorkiewicz

e-mail:  k.sidorkiewicz@pwsz.elblag.pl

 

Redaktor techniczny:

inż. Joanna Kuna

e-mail: j.kuna@pwsz.elblag.pl

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Artykuły prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej w formacie MS Word, zapisane na CD lub jako załącznik do e-mail na adres j.kuna@pwsz.elblag.pl wraz wydrukiem artykułu i Formularzem zgłoszenia artykułu

Po pozytywnym przejściu procedury recenzji zostaje podpisana umowa między autorem/ami i uczelnią, w której autor/rzy przenosi/szą nieodpłatnie na uczelnię (wydawcę) autorskie prawa majątkowe do wydania oraz rozpowszechniania nadesłanych materiałów. Jednocześnie autor/autorzy oświadcza/ją, że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

 

Autorzy otrzymują bezpłatnie egzemplarz czasopisma ze swoją publikacją.

Wytyczne wydawnicze dla autorów Rozpraw Naukowych i Zawodowych

Profil czasopisma Rozprawu Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu

Procedura Recenzowania RNiZ PWSZ w Elblągu

Zasady etyczne obowiązujące w dziedzinie publikacji naukowych i zawodowych umieszczanych w czasopiśmie RNIZ PWSZ w Elblągu

Formularz Recenzji RNiZ PWSZ w Elblągu

Formularz zgłoszenia artykułu naukowego do publikacji w RNiZ PWSZ w Elblągu

Lista recenzentów czaspoisma „Rozprawy Naukowa i Zawodowe PWSZ w Elblągu” w latach 2010-2011

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ" w 2012 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2013 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2014 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2015 roku

Lista Recenzentów czasopisma "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu" w 2016 roku

 

Kliknij na okładkę publikacji, aby pobrać spis treści w formie dokumentu PDF.

RNiZ
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2006, zeszyt 2
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2007, zeszyt 3
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2008, zeszyt 4
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2008, zeszyt 5
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2009, zeszyt 6
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2009, zeszyt 7
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2010, zeszyt 8
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2010, zeszyt 9
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2010, zeszyt 10
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2010, zeszyt 11
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2011, zeszyt 12
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2011, zeszyt 13
RNiZ
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2012, zeszyt 14
  Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2012, zeszyt 15
  Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2013, zeszyt 16
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2013, zeszyt 17
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2014, zeszyt 18
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2014, zeszyt 19
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2015, zeszyt 20
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2015, zeszyt 21
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2016, zeszyt 22
Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu 2016, zeszyt 23