Nowe treści w Systemie Legalis w październiku

System Legalis w październiku 2015 r. wzbogacony został aż o 13 781 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus. Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 68 nowych, pełnych tekstów artykułów.

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

1. Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1217

prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, 2015

2. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz Jerzy Naumann, 2015

3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Komentarz praktyczny Adam Malinowski, 2015

4. Kodeks wyborczy. Komentarz prof. dr hab. Bogusław Banaszak, 2015

5. Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK) Maria Jasińska, 2015

6. Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych red. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, Michał Błoński, prof. dr hab. Monika Zbrojewska, 2015

7. Kodeks pracy. Komentarz dr hab. Krzysztof Walczak, 2015

8. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, 2015

9. Kontrola pracownika przez pracodawcę Magdalena Stępak-Miczek, 2015

10. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna red. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr Bartłomiej Gadecki, 2015

11. Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym dr Marcin Asłanowicz, 2015

12. Arbitraż handlowy System Prawa Handlowego Tom 8 prof. dr hab. Andrzej Szumański, 2015