Nowości w Systemie Legalis w styczniu 2016 roku

System Legalis w styczniu 2016 r. wzbogacony został aż o 18 761 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 13 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych,

zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 184 nowe, pełne teksty artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Spośród komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

1. Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

2. Ustrój sądów powszechnych. Komentarz do zmian Łucja Korózs, Mariusz Sztorc, Bartłomiej Kołecki, 2015

 

Monografie

1. Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie dr Łukasz Goździaszek, 2015

2. Swoboda działalności gospodarczej wytwórcy - sprzedawcy energii elektrycznej dr Marcin Marszałek, 2015

3. Wynalazek pracowniczy - studium prawnoporównawcze dr Julia Chlebny, 2015

4. Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystanie w procesie karnym. Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess red. prof. dr hab. Piotr Hofmański, dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr hab. Paweł Czarnecki, 2015

5. Terminowe umowy o pracę - po nowelizacji Kodeksu pracy Monika Frączek, Agnieszka Konarska, 2015

 

NOWOŚCI W SYSTEMIE LEGALIS - STYCZEŃ 2016