Nowości w Systemie Legalis w marcu

System Legalis w marcu 2015 r. wzbogacony został aż o 14 054 nowe orzeczenia dostępne w Bazie Prawa.  Zwracamy także uwagę na 20 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 117 nowych, pełnych tekstów artykułów. To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Spośród 20 nowych komentarzy oraz 16 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

- Ustawa o Policji. Komentarz dr Bartłomiej Opaliński, dr hab. Maciej Rogalski, dr hab. Przemysław Szustakiewicz, 2015

- Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej dr hab. Zbigniew Banaszczyk, 2015

- Ustawa o prawach konsumenta prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Dorota Karczewska, dr hab. Monika Namysłowska, 2015

- Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, 2015

- Kodeks pracy. Komentarz dr Krzysztof Walczak, 2015

- Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy Wojciech Bergier, Jakub Jacyna, 2015

- Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP dr Elżbieta Hryniewicz-Lach, 2015

- Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r. Małgorzata Bednarek, dr Anna Czapigo, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Bartosz Lewandowski, prof. wiz. AON Krzysztof Parulski, prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnica, Zbigniew Rzepa, dr Małgorzata Szeroczyńska, dr Andrzej Ważny, 2015

- Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009-2014 dr Adam Kwieciński, 2014

- Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik, 2008

- Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik, 2006