Oferta czasopism

Informacje ogólne | Nowe książki | Książki elektroniczne

 

Czasopisma e-wydanie

 

Dostępne po założeniu konta na portalu:


 

Dostępne po pobraniu loginu i hasła do SIP Legalis:

 

 

 

Czasopisma i gazety udostępniane w czytelni BU1

 

 

 • ACM Transactions on rogramming Languages and Systems (2014, 2015 do numeru 1)
 • AURA (1999-2009)
 • AUTO Technika Motoryzacyjna (1999-2000; 2007-2010)
 • BANK MIESIĘCZNIK FINANSOWY (2006-2012)
 • BEZPIECZEŃSTWO. Teoria i praktyka (2013- )
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (2013- )
 • BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. Profesjonalny magazyn praktyków zarządzania kryzysowego (2015-2016)
 • BIBLIOTEKARZ (1999-2016)
 • BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (2002-2010, 2014-2016)
 • BIULETYN GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (2012-2015)
 • BIULETYN RACHUNKOWOŚCI (2006-2012)
 • CAD/CAM FORUM (1999-2003)
 • CEMENT. WAPNO. BETON (2015- )
 • CEO. Magazyn kadry zarządzającej (2005-2009)
 • CHIP. Magazyn komputerowy + CD (1999-2017 do numeru 5)
 • CHIP SPECIAL (2000; 2004-2005; 2007)
 • CHŁODNICTWO (1999-2000)
 • CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ (2007-2015)
 • CIEPŁOWNICTWO. OGRZEWNICTWO. WENTYLACJA (1999- )
 • COMOPUTERWORLD + NETWORLD (2015 od numeru 10- )
 • CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (2007- )
 • CZYSTA ENERGIA (2003-2011 ; 2013-2017)
 • DZIENNIK GAZETA PRAWNA (2010-2016)
 • ECONOMICS & PHILOSOPHY (2002-2003)
 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (2005-2006)
 • EKONATURA (2010-2015)
 • EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA (2000- )
 • EKONOMISTA (2007- )
 • EKOTECHNIKA (2000-2008)
 • ENTER. MAGAZYN KOMPUTEROWY (2004-2005)
 • EURO EKSPERT (2009-2010)
 • EVOLUTION (2003-2014,2016)
 • FORUM (2007-2009)
 • FORUM AKADEMICKIE (2000- )
 • FUNDUSZE EUROPEJSKIE (2007-2013, 2015)
 • FUNDUSZE STRUKTURALNE (2007)
 • GAZETA BANKOWA (2002-2017)
 • GAZETA FINANSOWA (od numeru 36 2014-2016)
 • GAZETA PODATKOWA (2013- )
 • GAZETA PRAWNA (2004-2009)
 • GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI (2002- )
 • GAZETA WYBORCZA
 • GOSPODARKA NARODOWA (2000-2015)
 • GOSPODARKA PALIWAMI I ENERGIĄ (1999-2003)
 • HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA (2013- )
 • HYDRAULIKA I PNEUMATYKA (1999-2001)
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH (2002)
 • INTERNET (2001-2003)
 • INŻYNIER BUDOWNICTWA (2009- )
 • INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO (2009- )
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (1999- )
 • IT Professional (2012-2017)
 • KRAJOBRAZY DZIEDZICTWA NARODOWEGO (2000-2002)
 • KRUSZYWA - Produkcja. Transport. Zastosowanie. (2015- )
 • KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO (2008-2014)
 • LINUX Magazine (2012- )
 • LOGISTYKA (2013- )
 • MAGAZYN ELBLĄSKI (2012-2015)
 • MANAGER MAGAZIN (2005-2008)
 • MARKETING I RYNEK (2001- )
 • MARKETING W PRAKTYCE (2004- )
 • MASZYNY. TECHNOLOGIE. MATERIAŁY (1999-2013 )
 • MATERIAŁY BUDOWLANE (2009- )
 • MECHANIK (1999- )
 • MONITOR EUROPEJSKI (2004-2008)
 • MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ (2000-2004)
 • MONITOR KSIĘGOWEGO (2007-2017)
 • MONITOR UNII EUROPEJSKIEJ (2004-2011)
 • NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE (2003-2007)
 • NETWORLD (2009-2015 do numeru 9)
 • NEWSWEEK POLSKA (2007- )
 • NOWA EDUKACJA ZAWODOWA (2000; 2002-2005)
 • NOWE KSIĄŻKI (2007-2010)
 • OCHRONA POWIETRZA I PROBLEMY ODPADÓW (2001-2011 )
 • OCHRONA ŚRODOWISKA (2000-2016)
 • OGÓLNOPOLSKA GAZETA FINANSOWA (2002-2014 do numeru 35)
 • PAŃSTWO I PRAWO (2008-2017)
 • PC World Computer + CD (1999-2017)
 • PERSONEL I ZARZĄDZANIE (1999- )
 • PERSPEKTYWY EUROPEJSKIE (2012)
 • PIENIĄDZE I WIĘŹ (2012- )
 • POLISH MARITIME RESEARCH (2000-2017)
 • POLITYKA (2007-2016)
 • POLITYKA SPOŁECZNA (2014- )
 • POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA (2013- )
 • POLSKA ZBROJNA (2002-2006; 2008)
 • POMIARY. AUTOMATYKA. ROBOTYKA (2000; 2002-2016)
 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA (2003)
 • POSTĘPY FIZYKI (2002-2004)
 • PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE (2013- )
 • PROBLEMY JAKOŚCI (1999-2016)
 • PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH (2007-2010)
 • PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY (2004-2007; 2009-2011)
 • PRZEGLĄD BUDOWLANY (2009- )
 • PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (2001-2015)
 • PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY (2008)
 • PRZEGLĄD KOMUNALNY (2003- )
 • PRZEGLĄD MECHANICZNY (1999- )
 • PRZEGLĄD SPAWALNICTWA (2007-2016)
 • PRZEGLĄD STATYSTYCZNY (2007-2015)
 • PRZEGLĄD TECHNICZNY (1999-2000)
 • PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY + WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE (2014-2015)
 • PRZYRODA POLSKA (2007-2016)
 • PUBLIC ADMINISTRATION (2000; 2002-2003)
 • RACHUNKOWOŚĆ (2000-2003)
 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA (2000; 2007-2014)
 • RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I AUDYT (2004-2005)
 • RECYKLING (2003-2017)
 • RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY, SOCJOLOGICZNY (2000-2016)
 • RYNEK INSTALACYJNY. Technika grzewcza, sanitarna i klimatyzacyjna (2015- )
 • RZECZPOSPOLITA
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY (2000- )
 • SPRAWY MIĘDZYNARODOWE (2003-2016)
 • SPRAWY NAUKI. Biuletyn KBN (2005-2009)
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (2004-2014)
 • STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU (2009)
 • STUDIA REGIONALNE I LOKALNE (2001- )
 • ŚWIAT NAUKI SCIENTIFIC AMERICAN (1999-2016)
 • THE ECONOMIST (2000-2006)
 • TRANSFORMACJE (2007-2014)
 • TRUCK & VAN (2012- )
 • TRZECI SEKTOR (2009-2016)
 • TSL BIZNES (2012- )
 • TYDZIEŃ W ELBLĄGU (2007-2011)
 • UNIA EUROPEJSKA (2000-2004)
 • WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE (2001-2015)
 • WIEDZA I ŻYCIE (1999- )
 • ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ (2003-2007; 2009-2014)
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (2014-2016)
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (2017- )
  •  

    

   Czasopisma i gazety udostępniane w czytelni BU2

    

 • CHARAKTERY (2000- )
 • CICERO. Magazin fur politische Kultur (2013-2015)
 • COACHING (2012- )
 • DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (1998-2013)
 • DIALOG (1998-2002)
 • DRAMA (1992-2001; 2003-2006)
 • DYSLEKSJA (2008-2013)  
 • DZIENNIK ELBLĄSKI    
 • EDUKACJA I DIALOG (1998- )    
 • EDUKACJA. Studia, badania, innowacje (1998- )
 • ELT Journal (2000- )    
 • ENGLISH TEACHING PROFESSIONAL (1998- )    
 • FOCUS. Das moderne Nachrichtenmagazin (2012)    
 • FORUM AKADEMICKIE (1998- )    
 • FREMDSPRACHE DEUTSCH (1989-2015)    
 • FRUHES DEUTSCH (2004-2011)    
 • GAZETA WYBORCZA    
 • JĘZYK POLSKI (1999-2017)   
 • JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM (1999-2017)
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI (1999-2017)
 • JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS 4-8 (1998-1999)
 • JĘZYKI OBCE W SZKOLE (1998-2011)    
 • KULTURAUSTAUSCH: Zeitschrift für internationale Perspektiven (2012-2015)   
 • KWARTALNIK PEDAGOGICZNY (1998- )  
 • LEBENDE SPRACHEN. Zeitschrift fur interlinguale und interkulturelle Kommunikation (2012- )    
 • LIDER. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna (1998; 2007-2011) 
 • LITERATURA (1998-2000)
 • LITERATURA NA ŚWIECIE (1995-2010)    
 • MIĘDZY NAMI POLONISTAMI (2007)
 • MODERN ENGLISH TEACHER (1997-2001; 2004- )  
 • NATIONAL GEOGRAPHIC (2000- )    
 • NAUCZANIE POCZĄTKOWE (1998- )
 • NAUCZYCIEL-UCZEŃ. Magazyn nauczyciela z pasją (2015)
 • NAUCZYCIELKA PRZEDSZKOLA (2008- )    
 • NETWORK (1999-2001)
 • NEWSWEEK(ang.) (2010-2012 ;2014-2016)  
 • NEWSWEEK POLSKA (2014-2015)
 • NOWA POLSZCZYZNA (1998-2008)
 • NOWA SZKOŁA (1998- )    
 • OŚWIATA I WYCHOWANIE (2002-2007)
 • PAMIĘTNIK LITERACKI (1999; 2001-2002; 2004-2010)    
 • DAS PARLAMENT (2006-2009)  
 • POLITYKA (2017)  
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNA (2016- )
 • POLONISTYKA (1998- ) 
 • PORADNIK JĘZYKOWY (1998-2017)    
 • PRIMAR (1993-2003)
 • PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (1998- )
 • PROWINCJA (2013-2016)   
 • PSYCHOLOGIA W SZKOLE (2006- )
 • DER SPIEGEL (2010-2016)
 • SZKOŁA SPECJALNA (2013- )
 • ŚWIAT NAUKI (2017)    
 • TEKSTY Drugie (2011- )
 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE (1998- )    
 • WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE (1998- )    
 • WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ (1998- )  
 • WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU (1998- )    
 • ZESZYTY LITERACKIE (1996- )    
 • ZESZYTY SZKOLNE. Edukacja humanistyczna (2009)
 • ZIELSPRACHE DEUTSCH (1998-2013)    
 • ŻYCIE SZKOŁY (1998- )
 •  

  Czasopisma dostępne on-line

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA. STUDIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

  CHOWANNA

  BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA

  BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  BIBLIOTEKARZ WARMIŃSKO-MAZURSKI

  EDUKACJA DOROSŁYCH

  JĘZYKI OBCE W SZKOLE

  LIDER. Promocja zdrowia, kultura zdrowotna i fizyczna

  PRZEDSIĘBIORSTWO & FINANSE

  PRZEGLĄD BADAŃ EDUKACYJNYCH

  ROCZNIK STATYSTYCZNY

  STUDIA "BAS"

  STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT

  ŚWIAT MARKETINGU czasopismo internetowe

  TRENDY

  TURYSTYKA KULTUROWA

   

   CZYTELNIA CZASOPISM PAN

   

  GAZETY I CZASOPISMA INTERNETOWE