Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Akredytacje

Instytut

kierunek

Termin akredytacji

ocena

termin kolejnej oceny jakości kształcenia

Instytut Pedagogiczno-Językowy

filologia

21-22.05.2007 

pozytywna

r. akad.
2010/2011

 

 

15-16.05.2012 ***

 

 

 

 

17-18.04.2013

pozytywna

r. akad. 2019/2020

 

pedagogika

2-3.06.2014

pozytywna

r. akad. 2020/2021

Instytut Politechniczny

mechanika i budowa maszyn

9-10.11.2006

pozytywna

r. akad. 2012/2013

 

 

15-16.11.2012

pozytywna

r. akad. 2018/2019

 

budownictwo                                                         (kierunek uruchomiony w r. akad. 2008/2009)

21-22.11.2013

pozytywna

r. akad. 2019/2020

Instytut Ekonomiczny

ekonomia

26-27.02.2007

pozytywna

r. akad. 2009/2010

 

 

25.02.2010**

pozytywna

r. akad. 2012/2013

 

 

6-7.10.2012

pozytywna

r. akad. 2018/2019

 

administracja

19-20.11.2014

 

 

Instytut Informatyki Stosowanej

informatyka

16-17.11.2006

pozytywna

r. akad. 2012/2013

im. Krzysztofa Brzeskiego

 

6-7.04.2013

pozytywna

r. akad. 2018/2019

 

** data Uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "ekonomia" prowadzonym w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu

*** - zawieszenie do dnia 1 lutego 2013 r. przeprowadzenia oceny jakosci kształcenia na kierunku "filologia" uchwałą Nr 154/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 maja 2012 r. (w zwiazku z zaprzestaniem od dnia 1 października 2011 r. spełniania warunków kadrowych wpływających na uprawnienie do prowadzenia kształcenia na kierunku "filologia" na poziomie studiów I stopnia).