Nowości w systemie Legalis

Nowości w systemie Legalis w sierpniu


W bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 838 opublikowanej dnia 24 lipca 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 593 opublikowanej dnia 24 lipca 2013.

 

W dziale orzecznictwo dodano 23 569 orzeczeń polskich oraz 111 orzeczenia sądów europejskich.

 

  1. Referendarze sądowi. Asystenci sędziów. Urzędnicy sądowi dr. M. Rojewskiego;
  2. Ustawa o rzeczniku praw obywatelskich J. Świecy;
  3. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – suplement, 2. Wydanie B. Gudowska;
  4. KPK. Komentarz online, 11.wydanie, red. prof. J. Skorupka;
  5. KK. Komentarz online, 7.wydanie, red. prof. R. Stefański.
 

Uwadze Państwa polecamy także monografie:

  1. Odpowiedzialność przedkontraktowa, dr W. Kocot;
  2. Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, dr hab. R. Zawłocki;
  3. Interes publiczny w prawie gospodarczym, dr A. Żurawik.

 

Nowości w systemie Legalis we wrześniu

Aktualizacja aktów obejmuje Dzienniki Ustaw z 2013 r. do pozycji 988 opublikowanej dnia 28 sierpnia 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do pozycji 681 opublikowanej dnia 28 sierpnia 2013 r.

W dziale orzecznictwo dodano 18 185 orzeczeń polskich oraz 27 orzeczenia sądów europejskich.

Z bieżącą edycją wzbogacono moduły komentarzowe o następujące pozycje:
1.    Ochrona danych osobowych. Komentarz P. Barta, dr P. Litwiński.
2.    Ustawa o transporcie drogowym dr G. Lubeńczuk, dr K. Sikora.
3.    Usługi detektywistyczne dr G. Gozdór.


Uwadze Państwa polecamy także monografie:
1.    Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym dr P. Daniel.
2.    Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu dr M. Grzymisławska-Cybulska.
3.    Europejskie prawo finansowe pod redakcja dr J. Bąk.
4.    Regulacja –innowacja w sektorze energetycznym pod redakcją naukową prof. dr hab. A. Walaszek-Pyzioł.
5.    Prawo ochrony środowiska dr K. Szuma.
6.    Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 627(1) KC) autorstwa prof. d.r hab. A. Brzozowskiego.
7.    Środek karny pozbawienia praw publicznych w polskim prawie karnym D. Szeleszczuk.