"Cielesności" Karoliny Kardas

Galeria „Filar Sztuki” przy Bibliotece PWSZ w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy Karoliny Kardas "CIELESNOŚCI". Wernisaż odbędzie się 4 grudnia o godzinie 18.00

Karolina Kardas (1992) elblążanka, studentka piątego roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stypendystka Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zajmuje się malarstwem, tworzy obiekty, video i instalacje site-specific. Od listopada jest rezydentką w Kolonii Artystów w Gdańsku.

Głównym motywem moich prac jest ciało, skóra.  Poprzez fragmentaryczność i haptyczność materii chcę zmienić kontekst cielesności. Powstałe prace to wynik moich poszukiwań granicy między tym co fizyczne, empirycznie doświadczane, a tym co istnieje poza obrazem. Skóra jest przykładem abjektu, materii granicznej, nieprzynależnej, która w moim mniemaniu jednocześnie burzy i pogłębia kartezjański dualizm.

Pani Karolina ma w dorobku artystycznym liczne wystawy – prezentowała swoje prace również poza granicami kraju, m. in. w Rosji, Niemczech, Estonii.

Wystawę będzie można oglądać do 20 stycznia 2016 r.