Nowości w Systemie Legalis w czerwcu

W czerwcowej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 706 opublikowanej dnia 29 maja 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2014 r. do pozycji 379 opublikowanej dnia 28 maja 2014 r.

 

W dziale orzecznictwo dodano 59 442 orzeczeń polskich oraz 88 orzeczeń sądów europejskich.

 

*Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-366 pod redakcją: prof. dr. hab. A. Marciniaka i prof. WSM dr. hab. K. Piaseckiego.

*Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367--729 pod redakcją: prof. dr. hab. A. Marciniaka i prof. WSM dr. hab. K. Piaseckiego.

*Prawo rynku kapitałowego. Komentarz pod redakcją: prof. zw. dr. hab. M. Wierzbowskiego, dr. L. Sobolewskiego oraz dr. hab. P. Wajdy.

 

Ponadto, uwadze Państwa polecamy następujące opracowania monograficzne:

1. Czas pracy po zmianach - nowe zasady stosowania przepisów o czasie pracy autorstwa P. Wojciechowskiego;

2. Pracownicze urlopy związane z rodzicielstwem - nowe uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy autorstwa M. Frączek i A. Konarskiej;

3. Gospodarka mieszkaniowa gminy autorstwa dr. M. Nowaka;

4. Umowa rachunku bankowego objętego bankowością internetową z punktu widzenia nowej regulacji usług płatniczych autorstwa dr. W. Iwańskiego;

5. Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym dr B. Barut-Skupień;

6. Spółki osobowe i ich opodatkowanie . Optymalizacja podatkowa spółek osobowych autorstwa J. Wyciśloka;

7. Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych autorstwa J. Wyciśloka.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami.