Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wydawnictwo

Wydawnictwo PWSZ zostało powołane we wrześniu 2005 r.
Pracami wydawnictwa zajmuje się Zespół ds. Wydawnictw PWSZ w Elblągu:

 • dr hab. inż. Jerzy Łabanowski (IP) - Przewodniczący Zespołu
 • dr inż. Anna Rehmus-Forc (IP) - Redaktor naukowy 
 • dr   Agata Rychter (IP) - Członek Zespołu
 • dr Krzysztof Sidorkiewicz (IE) - Redaktor naukowy
 • dr Irena Naguszewska (IE) - Członek Zespołu
 • dr Katarzyna Jarosińska-Buriak (IPJ) - Redaktor naukowy
 • dr Iwona Kijowska (IPJ) - Członek Zespołu
 • mgr Teresa Jurewicz-Obrzut (IIS) - Redaktor naukowy
 • dr Jerzy Buriak (IIS) - Członek Zespołu
 • dr Henryk Gawroński (IE) - Członek Zespołu
 • inż. Joanna Kuna - Redaktor techniczny

 

* IE - Instytutu Ekonomiczny
* IIS - Instytut Informatyki Stosowanej
* IPJ - Instytut Pedagogiczno-Językowy
* IP - Instytut Politechniczny


Do kompetencji Zespołu należy:

 

 • opracowanie projektów planów strategicznych polityki wydawniczej Uczelni,
 • przygotowanie projektów rocznych planów wydawniczych Uczelni,
 • przygotowanie projektów rocznych planów finansowych wydawnictwa,
 • formułowanie wniosków, dotyczących celowości wydawania poszczególnych pozycji rocznego planu wydawniczego,
 • powoływanie recenzentów do zgłaszanych artykułów i publikacji,
 • przyjmowanie do publikacji Biuletynu PWSZ w Elblągu,

PWSZ wydaje czasopismo pod tytułem: "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu". Wydawane są co najwyżej cztery zeszyty w ciągu roku, po jednym przygotowanym przez każdy instytut PWSZ.
Poza periodykiem, PWSZ w Elblągu wydaje materiały dydaktyczne (skrypty), monografie oraz biuletyn, w którym prezentowane są aktualności z życia szkoły.