BAJCIKOWO w Bibliotece PWSZ

Biblioteka PWSZ przy ul. Czerniakowskiej organizuje trzecie już spotkanie edukacyjne z cyklu warsztatów bibliotecznych dla studentów Pedagogiki.

Tym razem studentki III roku Pedagogiki przeniosą się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 18 w świat bajek. W trakcie imprezy pt. „Bajcikowo  w  Bibliotece PWSZ” studentki przedstawią inscenizację bajki „Trzy świnki”, a dzieci narysują do niej własne ilustracje. Prace dzieci posłużą następnie studentkom II roku Pedagogiki do ćwiczeń z zakresu oceny rozwoju umiejętności plastycznych uczniów. Inscenizacja bajki powstała w oparciu o projekt edukacyjny „Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI Wieku”.

W ramach zajęć studentki zapoznają się  z zasobami bibliotecznymi z zakresu arteterapii i bajkoterapii.

„Bajcikowo w Bibliotece PWSZ” odbędzie się dnia 28.04.2016 r. o godz. 9.00.

Zajęcia będą przeprowadzone pod merytoryczną pieczą mgr Walentyny Karwackiej i mgr Iwony Ksionek. Nad organizacją spotkania oraz przygotowaniem materiałów bibliotecznych będą czuwały  inż. Anna Porożyńska i mgr Małgorzata Bańska.