"Młodość". Wystawa plakatu w Galerii "Filar Sztuki"

Galerię "Filar Sztuki" wypełniły plakaty, których hasłem jest młodość widziana oczami młodych.

Autorami prac są uczestnicy warsztatów technicznych prowadzonych przez Zbigniewa Babińskiego, studenci Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.
Temat związany jest z myślą przewodnią zaplanowanej na maj XI Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej – „tożsamość młodych”.

 

 

Wystawa będzie czynna do 30. kwietnia w godzinach otwarcia Biblioteki PWSZ w Elblągu (poniedziałek, wtorek, czwartek g. 9-18 ; środa, piątek g. 8-16 ; sobota g. 9-14).