Dostęp do bazy prawniczej Legalis

 

Nowe hasło dostępu - na najbliższy rok - do Systemu Informacji Prawnej Legalis [w tym monografii i komentarzy Wydawnictwa C.H. Beck] www.legalis.pl można odebrać osobiście w wypożyczalni.

 

Dostępna jest Baza aktów prawnych i moduły komentarzowe :

Prawo cywilne

Postępowanie cywilne

Unia Europejska

Prawo pracy

Prawo administracyjne

Prawo karne

Postępowanie karne

Prawo samorządowe

Prawo własności intelektualnej

i dodatkowo

moduł Prawo pracy premium

moduł Prawo administracyjne premium

moduł Postępowanie cywilne premium

moduł Prawo cywilne premium

moduł Prawo karne premium

 

Zapraszamy.