Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Logo i godło PWSZ w Elblągu

W dniu 26 października 2012 r. podczas 15. Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Rektor prof. dr hab inż. Zbigniew Walczyk przedstawił nowe logo Uczelni, które będzie podstawowym elementem systemu identyfikacji wizualnej PWSZ w Elblągu. Przez 15 lat istnienia PWSZ w Elblągu na oficjalnych drukach i materiałach promocyjnych znajdowało się godło Uczelni, które nadal będzie funkcjonowało m.in. na sztandarze.

Projekt nowego logo wybrany został w drodze konkursu w maju 2012 r. Autorem zwycięskiego projektu jest artysta plastyk elblążanin Zbigniew Babiński.
Logo - wersja pion, CMYK [CDR]

Logo zbudowane jest z dwóch części, logotypu – nazwy PWSZ w Elblągu oraz sygnetu przedstawiającego cztery książki jako archetyp wiedzy i nauki. Występujące w sygnecie cztery książki symbolizują cztery instytuty Uczelni. Każda z ksiąg jest pierwsza i ostatnia jednocześnie – egalitaryzm instytutów. Cztery formy tworzą jednorodną spójną i logiczną całość. Proces nauki jest dynamiczny i cykliczny dlatego zauważalny jest w sygnecie obrót w prawo – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każda książka jest otwarta – gotowa przekazać wiedzę.

Wprowadzenie loga PWSZ w Elblągu jest elementem wzmocnienia wizerunku marki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Wraz z nowym logo Uczelnia wprowadziła nowe jednoznaczne przesłanie, które brzmi "Studia Wyższe niż inne".

W razie potrzeby wykorzystania logo PWSZ lub innego elementu graficznego bądź materiału promocyjnego lub potrzeby uzyskania większego logo, prosimy o kontakt z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą.