Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Historia

20. rok akademicki państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zainaugurowała  28 września 2017 r. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, przedstawiciele instytucji pożytku publicznego, biznesu i administracji, władze współpracujących Uczelni oraz studenci rozpoczynający studia w PWSZ w Elblągu.

 

 

 

 

Historia

W 1953 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejszy "Zamech") podjęli starania o utworzenie w Elblągu placówki wyższej szkoły technicznej. Dzięki tym staraniom już rok później (1954) w mieście powstał Punkt Konsultacyjny Politechniki Gdańskiej. W latach 1961-1969 wyższe kształcenie techniczne prowadziły Wyższa Szkoła Inżynierska w Warszawie i Politechnika Warszawska.

 

W 1969 roku do Elbląga powróciła Politechnika Gdańska. Efektem kształcenia w latach 1954-1969 było wypromowanie około 180 inżynierów, natomiast wynikiem funkcjonowania elbląskiego Oddziału Politechniki Gdańskiej w latach 1969 - 2000 jest wykształcenie ponad 1000 magistrów inżynierów i inżynierów .

 

W latach 1963-1985 w Elblągu funkcjonował również Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki któremu wyższe wykształcenie ekonomiczne i z zakresu prawa administracyjnego zdobyło prawie 500 elblążan.

 

Kolejnymi mocnymi filarami w tworzeniu i umacnianiu szkolnictwa wyższego w Elblągu były powołane w 1991 roku Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, które to przy opiece merytorycznej i współpracy umożliwiały kończenie nauki z tytułem licencjata Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-2000 opuściło 680 absolwentów KN i 360 NKJO.

 

W 1998 roku Oddział Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskie stały się bazą, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r., Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

Komitet Organizacyjny PWSZ w Elblągu 

 

Pierwszym Rektorem PWSZ powołanym przez Ministra Edukacji Narodowej został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Pierwszym Przewodniczącym Konwentu PWSZ w Elblągu został mgr inż. Władysław Mańkut, były Wojewoda Elbląski i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PWSZ.

 

22 września 2003 roku Konwent i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, mocą swojej uchwały, podjętej na wspólnym posiedzeniu, nadał Uczelni sztandar jako dowód uznania dla działalności Uczelni oraz symbol Jej tożsamości i dojrzałości. Sztandar darowany był przez Komitet Fundacyjny, któremu przewodził Senator Rzeczypospolitej Władysław Mańkut. Członkami Komitetu byli: Florian Romanowski - Prezes spółką, Robert Butzke - Prezes Spółki Elektrim - Megadex oraz Jakub Radulski - Prezes Spółki ALSTOM Power.

 

W 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu obchodziła Jubileusz 10-lecia Uczelni. Z tej okazji Rektor zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i regionu do wspólnego świętowania podczas obchodów. Główne imprezy odbyły się 20 i 21 czerwca.

W programie znalazły się m.in. pochód i uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni wraz z zaproszonymi gośćmi, koncert „Missa pro Pace” w Galerii EL, turniej piłki siatkowej na Bulwarze Zygmunta Augusta oraz Festyn Akademicki na Podzamczu pod hasłem „Społeczność akademicka PWSZ w Elblągu mieszkańcom Elbląga”. Główny Koncert Jubileuszowy, zorganizowany dla mieszkańców Elbląga 21 czerwca na Wyspie Spichrzów, został wpisany w plan obchodów Dni Elbląga, które Uczelnia organizowała razem z Urzędem Miasta Elbląga.

 

Władze Uczelni od roku 1998