Nowości w Systemie Legalis w kwietniu

Aktualizacja aktów w kwietniu obejmuje Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 397 opublikowanej dnia 27 marca 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2014 r. do pozycji 241 opublikowanej dnia 27 marca 2014 r.

W dziale orzecznictwo dodano 31 954 orzeczeń polskich oraz 329 orzeczeń sądów europejskich.

 

W bieżącej edycji polecamy Państwa uwadze następujące nowości:

1. VAT. Komentarz autorstwa T. Michalika;

2. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod redakcją prof. H. Dzwonkowskiego;

3. Prawo własności przemysłowej. Komentarz pod redakcją dr. P. Kostańskiego;

4. Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Komentarz do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych autorstwa M. Jasińskiej.

 

Ponadto, uwadze Państwa polecamy następujące opracowania monograficzne:

1. Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze autorstwa dr. M. Prusa;

2. Związanie kasacyjnym orzeczeniem NSA autorstwa dr. W. Sawczyna;

3. Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji autorstwa dr. R. Stefanickiego.

 

Serdecznie zapraszamy do lektury nowości.