Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
Ogłoszono: 2018-08-17, termin składania ofert 2018-08-27
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/47/1826/2018  na: Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w tym: 1)   Dostawa materiałów biurowych na potrzeby targów pracy, edukacyjne, festiwali zawodowych i innych działań w powiatach w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. 2)   Dostawa materiałów biurowych na potrzeby spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację programu zewnętrznego wsparcia szkół/placówek w powiatach- przygotowanie stoiska wystawowego w ramach projektu „Warmia i ... 
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
Ogłoszono: 2018-08-13, termin składania ofert 2018-08-21
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/46/1820/2018  na: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego ... 
Świadczenie usługi hotelarsko restauracyjnej podczas szkoleń w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
Ogłoszono: 2018-08-13, termin składania ofert 2018-08-21
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/45/1817/2018  na: Świadczenie usługi hotelarsko – restauracyjnej podczas szkoleń w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego ... 
ZP/2311/41/1496/2018-Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu
Ogłoszono: 2018-06-21, termin składania ofert 2018-06-26
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/41/1496/2018 na: Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”   1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. ...