Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

ZP/2311/37/1271/2018-Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Ogłoszono: 2018-05-14, termin składania ofert 2018-05-21
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/37/1271/2018 na: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż. i oddymiania (SSP) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji ... 
ZP/2311/36/1227/2018 - Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-05-08, termin składania ofert 2018-05-14
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/36/1227/2018   na: Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -      na stronie internetowej Zamawiającego  ... 
ZP/2311/32/1149/2018-Świadczenie usług księgowych na rzecz 2 przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”
Ogłoszono: 2018-04-24, termin składania ofert 2018-04-27
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/32/1149/2018 na: Świadczenie usług księgowych na rzecz 2 przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”         1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ... 
Wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-04-23, termin składania ofert 2018-04-25
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/33/1147/2018   na: Wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.    1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl ...