Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

Świadczenie usług hotelarsko_restauracyjnych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/53/1978/2018
Ogłoszono: 2018-09-18, termin składania ofert 2018-09-26
Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Nr: ZP/2311/53/1978/2018 1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ... 
Świadczenie usług cateringowych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/52/1977/2018
Ogłoszono: 2018-09-18, termin składania ofert 2018-09-26
Świadczenie usług cateringowych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Nr: ZP/2311/52/1977/2018 1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ... 
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/51/1961/2018
Ogłoszono: 2018-09-18, termin składania ofert 2018-09-26
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Nr: ZP/2311/51/1961/2018 1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2)   Zamówienie ... 
Dostawa gier planszowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu PWSZ w Elblągu Uczelnia III-ciej Generacji - ZP/2311/49/1900/2018
Ogłoszono: 2018-09-12, termin składania ofert 2018-09-17
Dostawa gier planszowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” Nr: ZP/2311/49/1900/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju ... 
ZP/2311/41/1496/2018-Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu
Ogłoszono: 2018-06-21, termin składania ofert 2018-06-26
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/41/1496/2018 na: Świadczenie usług księgowych na rzecz przedsiębiorstwa inkubowanego w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”   1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. ...