Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komunikaty dla wykonawców

Dostawa pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/61/2880/2018
Ogłoszono: 2018-12-07, termin składania ofert 2018-12-11
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/2311/61/2880/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. 3)   Zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych ... 
Ochrona i monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Wizyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/60/2870/2018
Ogłoszono: 2018-12-06, termin składania ofert 2018-12-14
Ochrona i monitoring Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Sygnalizacji Pożaru, Systemu Wizyjnego w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/2311/60/2870/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia ... 
ZP/2312/01/2794/2018_Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu coachingu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-11-28, termin składania ofert 2018-12-04
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Nr: ZP/2312/01/2794/2018     na: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu coachingu dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu     1)    Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)-dalej PZP- usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy PZP. 2)    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Reaktor ABK”, nr umowy POWR.03.01.00-00-B018/15, dofinansowanego w ramach Działania ... 
Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/59/2705/2018
Ogłoszono: 2018-11-23, termin składania ofert 2018-11-29
Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w tym: Nr: ZP/2311/59/2705/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.  ... 
Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/58/2667/2018
Ogłoszono: 2018-11-14, termin składania ofert 2018-11-22
Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  w tym: Nr: ZP/2311/58/2667/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. 3)   Zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach ...