Nowości w SIP LEGALIS w listopadzie

System Legalis w listopadzie 2015 r. wzbogacony został aż o 18 431 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

1. Kodeks pracy. Komentarz prof. dr hab. Wojciech Muszalski, 2015

2. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz Wojciech Hartung, Michał Bagłaj, Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski, Jakub Krysa, Katarzyna Kuźma, 2015

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz Łukasz Chruściel, 2015

4. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Komentarz dr Mateusz Dróżdż, 2015

5. Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych dr hab. Jerzy Bieluk, 2015

6. Kodeks karny. Komentarz prof. dr hab. Ryszard Stefański, 2015

7. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, 2015

 

Monografie

1. Podział, quoad usum nieruchomości rolnej Katarzyna Czerwińska-Koral, 2015

2. Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym dr Piotr Rodziewicz, 2015

3. Świadczenie pocztowej usługi powszechnej w warunkach liberalizacji rynku dr Zofia Snażyk, 2015

4. Problemy prawne na styku sportu i medycyny red. prof. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło, 2015

5. Jawność i jej ograniczenia. Postępowanie sądowe. Tom VIII red. prof. n. dr hab. Grażyna Szpor, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, 2015

6. Nowy traktat o Unii Europejskiej dr Stephan Freiberg, 2015

7. Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym red. prof. dr hab. Jerzy Menkes, red. dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz, 2015

8. Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska dr hab. Brygida Kuźniak, 2015

9. Środki zabezpieczające System Prawa Karnego tom 7 prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, 2015

 

 

Nowości w listopadzie