Nowości w systemie Legalis w czerwcu

W czerwcu wprowadzono nową użyteczną funkcję – odesłania merytoryczne. W najważniejszych aktach prawnych dodano linki prowadzące do listy przepisów regulujących dane zagadnienie. Odesłania te są na bieżąco aktualizowane przez Redakcję SIP Legalis. Odesłanie takie w treści tekstu jest wyróżnione przerywanym podkreśleniem. Można korzystać też z funkcji podglądu linków, aby w szybki sposób dotrzeć do listy przepisów.

W bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 617 opublikowanej dnia 29 maja 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 475 opublikowanej dnia 29 maja 2013.

W dziale orzecznictwo dodano 24 148 orzeczeń polskich oraz 230 orzeczeń sądów europejskich.

 

W bieżącej edycji opublikowano następujące nowości:

1. Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego pod redakcją dr. hab. M. Królikowskiego i prof. dr. hab. R. Zawłockiego (Moduł Prawo karne);
2. Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym autorstwa dr. P. Daniluka (Moduł Prawo karne);
3. Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r. autor dr W. Grzyb (Moduł Prawo karne);
4. Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, autor dr P. Wiatrowski (Moduł Prawo karne);
5. Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym autorstwa dr. W.Maruchina (Moduł Prawo podatkowe);
6. Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy oraz Prawo pracy w świetle Konstytucji RP oraz Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka autorstwa prof. dr. hab. A. Sobczyka (Moduł Prawo Pracy).