Nowości w systemie Legalis w lipcu

W lipcu w bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 729 opublikowanej dnia 25 czerwca 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 545 opublikowanej dnia 26 czerwca 2013.

W dziale orzecznictwo dodano 16 837 orzeczeń polskich oraz 145 orzeczeń sądów europejskich.

 

W bieżącej edycji opublikowano następujące nowości:
1.  Apelacje cywilne i karne autorstwa adwokata S. Jaworskiego (Moduł Postępowanie cywilne);
2. Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym autorstwa L. Bagińskiej (Moduł Postępowanie cywilne);
3. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym prof. dr. hab. A. Zielińskiego (Moduł Postępowanie cywilne);
4. Międzynarodowy przewóz towarów R. Walczaka (Moduł Prawo gospodarcze);
5. Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych dr. T. Szanciło (Moduł Prawo gospodarcze i Prawo cywilne);
6. E-hazard. Studium z komparatystyki prawniczej dr M. Lewandowicz (Moduł Prawo karne);
7. Konfrontacja. Studium karnoprawne i kryminologiczne dr. P. Łobacza (Moduł Prawo karne);