Nowości w systemie Legalis w styczniu

W styczniu wprowadzono do SIP Legalis nową funkcjonalność – wyświetlanie wszystkich wersji aktu na jednej stronie. Do tej pory wersje wyświetlane były tylko w zakresie jednego tekstu jednolitego. Obecnie, nawet gdy akt ma kilka tekstów jednolitych można łatwo zapoznać się z całością wersji poprzez zakładkę Wersje aktu.
W bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 2 opublikowanej dnia 2 stycznia 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 4 opublikowanej dnia 2 stycznia 2013 r.

W dziale orzecznictwo dodano 4 991 orzeczeń polskich oraz 72 orzeczeń sądów europejskich.

Z bieżącą edycją opublikowano w SIP Legalis następujące komentarze i monografie:
- Regulamin urzędowania sądów powszechnych pod red. dr hab. M. Romańskiej (Moduł Postępowanie cywilne);
- Pozainstancyjne środki ochrony prawnej pod red. dr hab. M. Romańskiej (Moduł Postępowanie cywilne, Postępowanie karne, Prawo administracyjne);
- Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód autorstwa prof. dr. hab. A. Zielińskiego (Moduł Postępowanie cywilne);
- Metodyka pracy referendarza sądowego autorstwa dr. D. Kotłowskiego, O. Piaskowskiej i K. Sadowskiego (Moduł Postępowanie cywilne);
- Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem P. Gołaszewskiego (Moduł Prawo administracyjne);
- Utwór. Przedmiot prawa autorskiego dr W. Machała. (Moduł Prawo własności intelektualnej);
- Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego dr hab. J. Sieńczyło-Chlabicz (Moduł Prawo własności intelektualnej);
- Umowne zakazy przelewu wierzytelności (Pacta de non cedendo) w obrocie krajowym i międzynarodowym A. Krzykowski (Moduł Prawo cywilne);
- Czas pracy kierowców Ł. Prasołek (Moduł Prawo pracy).

W module Komentarze online opublikowano aktualizację:

    Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod red. A. Obońskiej, A. Wacławczyka i A. Waltera;
    Komentarza do Kodeksu cywilnego pod red. dr. K. Osajdy;
    Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. dr E. Marszałkowskiej-Krześ;
    Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego pod red. prof. M. Wierzbowskiego i prof. A. Wiktorowskiej;
    Komentarza do Kodeksu karnego pod red. prof. R. Stefańskiego.

 

www.legalis.pl