Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

X Bałtycki Festiwal Nauki - 24 maja 2012

Dnia 24 maja 2012 r. w godzinach 10.00-15.00, odbyły się Imprezy festiwalowe  na placu przed budynkiem i w salach wykładowych PWSZ w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137. Na specjalnie przygotowanych stoiskach odwiedzający uczestniczyli w atrakcyjnych pokazach, doświadczeniach, warsztatach i wykładach.

 

Koordynatorem Festiwalu w Elblągu była dr Joanna Nowak (e-mail j.nowak@pwsz.elblag.pl).

Patronat Honorowy: Grzegorz Nowaczyk Prezydent Miasta Elbląg

 

1.  Tytuł: Historia i przyroda Żuław

Dyscyplina: nauki historyczne

Forma: wycieczka lub zwiedzanie

Streszczenie: Wycieczka szlakiem Truso, pochylnie, architektura holenderska, cmentarze i kościoły pomennonickie, domy podcieniowe, j. Drużno.

Grupy wiekowe: gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: 55 232 44 08, j.terlikowski@op.pl

 

 2. Tytuł: Jak powstaje prognoza pogody?

Dyscyplina: geografia

Forma: wycieczka lub zwiedzanie

Streszczenie: Podczas wizyty na stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwiedzającym zostanie udostępniony ogródek meteorologiczny i budynek stacji. Przybyłym zostaną zaprezentowane przyrządy i urządzenia pomiarowe, omówiona zostanie metodyka pomiaru, oraz sposób kodowania, przesyłania danych meteo oraz tworzenia prognozy pogody.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: s.stanicki@pwsz.elblag.pl

 

3. Tytuł: W świecie matematycznej wyobraźni

Dyscyplina: ekonomia

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: W świecie matematycznej wyobraźni; czyli próba zagłębienia się w wiele wymiarów otaczającego nas świata. To wprowadzenie dzieci w różne wymiary postrzegania świata oraz wykorzystanie ich wyobraźni przestrzennej i twórczych możliwości do lepszego zrozumienia przytaczanych pojęć geometrycznych. Warsztaty umożliwią dzieciom tworzenie brył geometrycznych bez użycia kleju, poznanie możliwości wstęgi Mobiusa czy też tworzenie; brył niemożliwych; powstałych tylko w ludzkiej wyobraźni.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)

Wcześniejsza rezerwacja:  504 12 86 15, d.pawlowska@pwsz.elblag.pl

 

4. Tytuł: Życie w kropli wody - obserwacje mikroskopowe

Dyscyplina: biologia

Forma: warsztaty

Streszczenie: Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci i młodzieży ze światem roślinnym i zwierzęcym wód, którego nie możemy zobaczyć; gołym; okiem. Zaprezentowane będą najpopularniejsze grupy sinic, glonów, wrotków, skorupiaków, które są mieszkańcami naszych elbląskich zbiorników wodnych.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: 600 83 45 96

 

5. Tytuł: Badanie betonu metodami niszczącymi

Dyscyplina: budownictwo

Forma: laboratorium

Streszczenie: Na próbkach kostkowych wcześniej przygotowanych, po zakończonym procesie wiązania i krystalizacji przeprowadzenie prób wytrzymałościowych w prasie hydraulicznej. Ostukanie młotkiem badanych próbek i pokazanie przekroju badanej próbki betonowej. Przed badaniem wykonamy zarób próbny mieszanki betonowej, aby uczestnicy festiwalu wiedzieli, z czego powstaje beton na konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: 692 46 52 69

 

6. Tytuł: Badanie konsystencji zaczynów gipsowych

Dyscyplina: budownictwo

Forma: warsztaty

Streszczenie: Badanie konsystencji spoiw gipsowych zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej. Dzieci i młodzież otrzymają materiały w postaci gipsu i wody, z których wykonają samodzielnie zaczyn gipsowy. Następnie zaczyn zostanie wprowadzony do tulei i wykonany zostanie rozpływ. Podczas wiązania gipsu uczestnicy warsztatów sprawdzą temperaturę hydratacji spoiwa oraz będą obserwować procesy zachodzące podczas wiązania i krystalizacji

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: 692 46 52 69

 

7. Tytuł: Magia fizyki

Dyscyplina: fizyka

Forma: laboratorium

Streszczenie: W ramach pokazów z fizyki będzie można zaobserwować zaskakujące eksperymenty fizyczne oraz poznać prawa nimi rządzące. Planowane są pokazy z zakresu mechaniki, termodynamiki, akustyki oraz elektromagnetyzmu.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

8. Tytuł: Dziwny rower

Dyscyplina: fizyka

Forma: konkurs

Streszczenie: W ramach konkursu uczestnicy będą mięli do pokonania krótką trasę na rowerze, który zaprojektowali i wykonali studenci mechaniki i budowy maszyn PWSZ w Elblągu. Dla najlepszego 'kierowcy' nagroda.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

9. Tytuł: Satelitarna loteria

Dyscyplina: geologia

Forma: laboratorium

Streszczenie: Poznaj pracę geodety. Jakich narzędzi używa podczas pomiarów w terenie? Co to jest odbiornik GPS RTK? Co to jest nawigacja satelitarna? Na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów. Podczas warsztatów wykorzystamy satelitarne metody pozycjonowania do odszukania zamaskowanych obiektów.  Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość skorzystać z odbiornika GPS RTK, aby dotrzeć do wylosowanego punktu. Osoby, które osiągną cel w ciągu 20 min otrzymają nagrody.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

10. Tytuł: Warsztaty z grafiki i multimediów

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień, możliwości realizacyjnych i tendencji rozwojowych grafiki komputerowej a także zapoznanie z podstawowymi problemami grafiki oraz metodami i algorytmami stosowanymi do ich rozwiązywania. Zadanie projektowe w ramach warsztatów pozwolą nabyć praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów graficznych.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum

Wcześniejsza rezerwacja: w.gerej@pwsz.elblag.pl

 

11. Tytuł: Turniej gry w sieci

Dyscyplina: informatyka

Forma: konkurs

Streszczenie: Konkurs z nagrodami dla pierwszych 3 miejsc.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

12. Tytuł: Cyfrowa obróbka zdjęć

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: Obróbka zdjęć, pokaz możliwości współczesnych aplikacji do retuszowania i modyfikowania cyfrowych formatów zdjęć.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

13. Tytuł: Układy mikroprocesorowe - roboty mobilne

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: Podstawowe pojęcia techniki komputerowej: procesor, pamięć, magistrala, układy wejścia/wyjścia, cykl pracy procesora. Składniki procesora. Typy pamięci. Tryby adresowania. Dekodery i mapy adresowe. Układy wejścia/ wyjścia. Zasady współpracy z procesorem. Przerwania. DMA. Podstawy programowania. Lista rozkazów. Fazy przetwarzania programu. Języki programowania. Narzędzia wspomagające programowanie i uruchamianie programów. Mikroprocesor i mikrokomputer. Przykład rozwoju rodziny mikroprocesorowej. Pokaz robotów mobilnych, programowanie, funkcje.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

14. Tytuł: Wymiary muzyki

Dyscyplina: nauki o sztukach pięknych

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Każde dzieło muzyczne stanowi pewną całość złożoną z  wiele elementów. Podczas warsztatów muzyczno-ruchowych jego uczestnicy odkrywać będą wymiary utworu muzycznego jak również poznają tajniki analizy muzyki. Twórcze zabawy ruchowe stanowiące główną formę proponowanych zajęć, gwarantują dzieciom osobiste doświadczenie i przeżycie muzyki w ruchu, a w kształtowaniu muzycznych pojęć pomogą interesujące rekwizyty.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)

Wcześniejsza rezerwacja: j.nowak@pwsz.elblag.pl

15. Tytuł: Stan jakości wody, powietrza i gleby troską każdego z nas

Dyscyplina: chemia

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Gleba, woda i powietrze to komponenty środowiska, których jakość powinna być przedmiotem troski każdego człowieka. Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie skontrolować wybrane parametry fizyko-chemiczne wody, gleby i powietrza decydujące o ich jakości i czystości.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: m.f.k@plusnet.pl

 

16. Tytuł: W zdrowym ciele zdrowy duch

Dyscyplina: nauki kultury fizycznej

Forma: zawody sportowe

Streszczenie: W zdrowym ciele zdrowy duch' to forma warsztatów z kultury fizycznej, prowokująca do aktywności fizycznej dzieci i młodzież. Przemyślany dobór form ruchu, przyrządów i przyborów do jego realizacji, a przede wszystkim do odpowiedniego wieku, do predyspozycji dziecka oraz potrzeb i możliwości biologicznych ucznia, pozwala osiągnąć bardzo ważne cele z zakresu wychowania fizycznego. Zapewnia szeroką bazę kompetencji fizycznych i wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej, promuje zdrowie i sprawność fizyczną oraz zdrowy styl życia.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

17. Tytuł: Oględziny miejsca zdarzenia

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Najwięcej informacji o zdarzeniu jest w miejscu przestępstwa czynie i jego otoczeniu odzwierciedlają się właściwości przestępcy.  Kryteria, jakimi kieruje się prowadzący śledztwo w konkretnym wypadku, wyznaczane są przez standardy współczesnej wiedzy o powstawaniu śladów, ich ujawnianiu i zabezpieczaniu oraz późniejszym wykorzystaniu do wyjaśnienia charakteru zdarzenia, wykrycia ewentualnego sprawcy i wykazania mu winy. Popełniający przestępstwo zawsze pozostawia coś na jego miejscu, czego nie było tam przed przybyciem sprawcy i na odwrót, na ubraniu i ciele zabiera stamtąd coś, czego przedtem na nich nie było. Z tymi i innymi zagadnieniami kryminalistyki zainteresowani zapoznają się na miejscu spotkania.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

18. Tytuł: Euro 2012 w Polsce

Dyscyplina: nauki kultury fizycznej

Forma: konkurs

Streszczenie: Quiz o tematyce piłkarskiej, zestaw prostych pytań, wpływ zmęczenia na wzrost tętna i ciśnienia krwi, wykorzystanie do ćwiczeń roweru stacjonarnego, konkurs strzelecki jak strzelić karnego prawdziwemu bramkarzowi, nagrody za udział i prawidłowe odpowiedzi słodycze oraz puszki coca-coli z wizerunkami stadionów na Euro 2012.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

19. Tytuł: Warsztaty turystyczne

Dyscyplina: geografia

Forma: warsztaty

Streszczenie: Uczniowie otrzymują paszporty turystyczne, w których gromadzą pieczątki potwierdzające zdobyte umiejętności i sprawności turystyczne. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby pieczątek otrzymują certyfikat Podróżnik wszechczasów.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

20. Tytuł: Twarze z bajek

Dyscyplina: pedagogika

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Celem pokazu będzie zaprezentowanie dzieciom sposobu malowania farbami twarzy i nadawanie im cech bohaterów znanych bajek. Na warsztatach dzieci otrzymają farby, pędzle i samodzielnie wykonają taki 'makijaż'. Na zakończenie odegrają scenki dramowe z udziałem pomalowanych twarzy z bajek.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)

Wcześniejsza rezerwacja: walak@op.pl

 

21. Tytuł: English Is Fun. Angielski na wesoło.

Dyscyplina: nauki filologiczne

Forma: konkurs

Streszczenie: English Is Fun to gry, zabawy i quizy w języku angielskim przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Chcemy pokazać, że nauka języka obcego nie musi kojarzyć się z trudną, monotonną pracą, ale może być doskonałą zabawą, źródłem zarówno przyjemności jak i satysfakcji. Element współzawodnictwa w różnego rodzaju grach edukacyjnych jest czynnikiem wysoce motywującym, a śmiech i zabawa sprzyjają przyswajaniu coraz to nowych treści; co więcej, tworzą doskonały kontekst do samodzielnego, kreatywnego posługiwania się językiem obcym, który w sposób naturalny staje się narzędziem komunikacji.  W czasie warsztatów dzieci ze szkół podstawowych będą mogły zagrać w gry słownikowe typu Bingo i puzzle, oraz kolorowe gry planszowe, a także obejrzeć lub też samodzielnie przeprowadzić mini spektakl kukiełkowy. Młodzież gimnazjalną i licealną z pewnością zainteresuje konkurs w popularnej grze leksykalnej Scrabble i kalambury w języku angielskim.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

22. Tytuł: Indie w obiektywie backpacker'a

Dyscyplina: geografia

Forma: pokaz

Streszczenie: Jeśli chcesz pozyskać garść ciekawych i użytecznych informacji o dalekim, egzotycznym kraju- przyjdź. Obejrzysz realizm indyjski zatrzymany w kadrze. Dowiesz się czy warto wybrać się w podróż, jak ją zorganizować i ile taka eskapada kosztuje. O czym warto pamiętać, a co zignorować, by przeżyć ;) I jak się ma 'Slamdog' do 'Lalki w ogniu'.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

23. Tytuł: Magia pieniądza... prawdziwe czy fałszywe? Oto jest pytanie.

Dyscyplina: nauka o polityce

Forma: wykład i pokaz

Streszczenie: Zapraszamy dzieci w fascynującą podróż do Krainy Finansów. Już od najmłodszych lat należy poznawać tajniki poruszania się w świecie finansów. Uczestnicy poznają historię pieniądza i jego rodzaje. Dowiedzą się, że nie w każdym zakątku świata płaci się takimi samymi pieniędzmi, poznają rodzaje walut. Dzieci dowiedzą się także jak odróżnić banknot prawdziwy od fałszywego, będą miały okazje same zbadać banknoty i stwierdzić, które są prawdziwe.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: m.aniskowicz@pwsz.elblag.pl

 

24. Tytuł: Zawody na orientację

Dyscyplina: nauki kultury fizycznej

Forma: zawody sportowe

Streszczenie: Będziesz miał okazję spróbować swoich sił w nietypowym marszu na orientację w budynku. Nauczysz się pokonywać trasę, szukając ukrytych punktów kontrolnych, posługując się planem i kompasem, wyznaczając kierunek zgodnie z podanym azymutem. Zawody rozegramy z podziałem na kategorie wiekowe.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie


Podczas X Bałtyckiego Festiwalu Nauki stoisko wystawił również PROJEKTOR wolontariat studencki