Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zakład Lektoratów

Zakładu Lektoratów jest jednostką należącą organizacyjnie do Instytutu Pedagogiczno-Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jest on odpowiedzialny za organizację i prowadzenie lektoratów języków obcych dla studentów wszystkich rodzajów studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Oferta edukacyjna, w tym komercyjna, obejmuje zajęcia z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i niderlandzkiego.

Od czerwca 2008 Zakład Lektoratów naszej Uczelni jest członkiem Arbeitskreis der Sprachzentren, Sprachlehrinstitute und Fremdspracheninstitute z siedzibą przy Uniwersytecie w Bochum (Niemcy). AKS jest to akademickie stowarzyszenie zrzeszające w swoich szeregach jednostki dydaktyczne wyżych uczelni krajów Unii Europejskiej odpowiedzialne za naukę języków obcych. Oprócz szkoleń, konferencji, warsztatów i seminariów dla lektorów stowarzyszenie AKS odpowiedzialne jest za przyznawanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo danej uczelni w systemie oceny kompetencji językowych „UNICERT®-Zertifikatssystem”.

Zakres działalności Zakładu Lektoratów obejmuje ponadto przygotowanie studentów do praktyk i studiów za granicą, fachową pomoc językową przy organizacji konferencji i seminariów, pomoc w przygotowaniu publikacji obcojęzycznych, organizację kursów językowych dla studentów i pracowników PWSZ w Elblągu oraz komercyjne usługi edukacyjne w zakresie organizacji i prowadzenia kursów językowych dla mieszkańców Elbląga.

W Zakładzie Lektoratów w ramach umowy o pracę zatrudnionych jest 13 nauczycieli języków obcych. W uzasadnionych przypadkach zajęcia dydaktyczne realizowane są ponadto przez instruktorów i wykładowców prowadzących planowo zajęcia dydaktyczne na filologii angielskiej i germańskiej w IPJ oraz przez lektorów zatrudnianych w ramach umowy zlecenia.

Pracownicy Zakładu Lektoratów

 • mgr Irena Chrul – wykładowca (język angielski)
 • dr Anna Grodziewicz-Cernuto – asystent (język angielski)
 • mgr Jacek Iciaszek – asystent (język niemiecki)
 • mgr Edyta Kaczyńska – lektor (język angielski)
 • mgr Marlena Kardasz lektor (język angielski)
 • mgr Dariusz Leszczyński – lektor (język niemiecki i angielski)
 • mgr Małgorzata Matuszewska – lektor (język angielski)
 • mgr Ewa Matuszewska – lektor (język angielski)
 • mgr Agata Naganowska – lektor (język angielski, hiszpański i francuski)
 • mgr Ludmila Pashits – wykładowca (język angielski)
 • mgr Marcin Pychyński – lektor (język angielski)
 • mgr Arco van Iperen – lektor (język angielski i niderlandzki)
 • mgr Grażyna Zumkowska – lektor (język angielski)

Kierownik Zakładu Lektoratów

mgr Sylwia Góralewicz

Godziny przyjęć

wtorek 11.30-13.00

ul. Czerniakowska 22, pokój nr 9

tel. 55 629 07 06

  e-mail: lektoraty@pwsz.elblag.pl

W przypadku kontaktu poczta elektroniczną proszę podać nazwisko i imię. Wiadomości bez nadawcy / autora są usuwane.

 

Dokumenty do pobrania