Dostęp testowy do EBSCOhost

Informujemy, że do 31 grudnia br.  Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ma otwarty dostęp do wielodziedzinowej bazy 138.210 książek elektronicznych EBSCO Academic Collection.

 

 

Kolekcja Ebook Academic Collection na platformie Ebscohost to wielodziedzinowa kolekcja 138.210 książek elektronicznych w dostępie nielimitowanym. Kolekcja zawiera książki od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim. Tematyka książek elektronicznych obejmuje między innymi:  

- nauki ścisłe,

- biznes i ekonomię,

- nauki polityczne,

- informatykę,

- inżynierię i technologię,

- matematykę,

- medycynę,

- chemię,

- fizykę,  

- psychologię,

- nauki społeczne i nauki humanistyczne,

- prawo,

- architekturę,

- nauki przyrodnicze,

- pomoce naukowe i naukę języków,

- słowniki i leksykony.

 

Dostęp do bazy EBSCOhost możliwy jest ze stanowisk komputerowych znajdujących się w bibliotece.

Istnieje możliwość pobrania w wypożyczalni loginu i hasła, do korzystania z bazy w domu.