Nowości w systemie Legalis w marcu

W marcu w SIP Legalis w bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 270 opublikowanej dnia 27 lutego oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 119 opublikowanej dnia 27 lutego 2013.

W dziale orzecznictwo dodano 13 613 orzeczeń polskich oraz 84 orzeczeń sądów europejskich.

Z bieżącą edycją opublikowano w SIP Legalis następujące komentarze i monografie:
- Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730–1088 pod red. prof. dr. hab. J. Jankowskiego (Moduł Postępowanie cywilne);
- Kodeks pracy. Komentarz autorstwa prof. dr. hab. J. Wratnego (Moduł Prawo Pracy);
- Prawo telekomunikacyjne. Komentarz autorstwa prof. S. Piątka (Moduł Prawo gospodarcze);
- Komentarz Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych autorstwa: T. Grossmanna, W. Knopkiewicza, J. Sebzdy-Załuskiej, M. Szydło i J. Wilczewskiego (Moduł Prawo gospodarcze);
- Prawne formy działania administracji. SPA Tom 5 autorstwa prof. dr. hab. A. Błasia, prof. dr. hab. J. Bocia, prof. UŁ dr. hab. M. Stahl, prof. dr. hab. K. Ziemskiego (Moduł System Prawa Administracyjnego);
- Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych autor J. Wyciślok (Moduł Prawo podatkowe);
- Środki zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism procesowych prof. zw. dr. hab. R. Hausera, dr. W. Piątka i prof. dr. hab. A. Skoczylasa (Moduł Prawo Administracyjne);
- Dowód z dokumentu elektronicznego w procesie cywilnym dr B. Kaczmarek-Templin (Moduł Postępowanie cywilne);
- Kontrakt wojewódzki R. Cybulskiej (Moduł Prawo samorządowe);
- Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego dr. A. Doliwy (Moduł Prawo samorządowe).

 

www.legalis.pl