Biblioteka szczególnie otwarta

8 maja

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Zapraszamy do Biblioteki

o każdej pełnej godzinie spotkanie przy herbacie - prezentacja biblioteki

i rozmowy na wszelkie (związane z pracą biblioteki) tematy.