Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aktualne przetargi

ZP/PN/2312/09/1613/2018_Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”
Ogłoszono: 2018-07-10, termin składania ofert 2018-07-19
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, stanowiącego wyposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) na potrzeby projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”    Numer postępowania: ZP/PN/2312/09/1613/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ ... 
ZP/PN/2312/10/1597/2018-Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-07-06, termin składania ofert 2018-07-17
Numer postępowania: ZP/PN/2312/10/1597/2018   Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).       Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 06-07-2018, numer ogłoszenia 585411 -N-2018 -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku ... 
ZP/PN/2312/08/1545/2018_Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13
Ogłoszono: 2018-06-28, termin składania ofert 2018-07-16
Remont budynku Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ulicy Wspólnej 11-13  Nr: ZP/PN/2312/08/1545/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28-06-2018, numer ogłoszenia 580771-N– 2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – ... 
< Poprzednie | Nastepne >