Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Aktualne przetargi

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/PN/2312/26/2637/2018
Ogłoszono: 2018-11-14, termin składania ofert 2018-11-22
Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/26/2637/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Zamówienia jest realizowane: w ramach projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach Osi Priorytetowej III – Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PO WER 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Program ... 
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/25/2408/2018
Ogłoszono: 2018-10-24, termin składania ofert 2018-11-06
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/25/2408/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) Ogłoszenie o zamówieniu: -        ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24-10-2018, numer ogłoszenia 640301-N-2018, -        zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -        zostało opublikowane w siedzibie Zamawiającego (tablica informacyjna – p. II w budynku przy ... 
ZP/PN/2312/23/2427/2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. „Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”
Ogłoszono: 2018-10-23, termin składania ofert 2018-11-05
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn. Centrum kompetencji społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu  Nr: ZP/PN/2312/23/2427/2018   zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23-10-2018, numer ogłoszenia - 639980-N–2018, -          zostało opublikowane na ... 
ZP/PN/2312/20/2062/2018_Nadbudowa łącznika i wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22
Ogłoszono: 2018-10-22, termin składania ofert 2018-11-13
  Nadbudowa łącznika i wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Czerniakowskiej 22      Nr: ZP/PN/2312/20/2062/2018     zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.)   Ogłoszenie o zamówieniu: -          ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22-10-2018, numer ogłoszenia: 639397-N-2018, -          zostało opublikowane na stronie internetowej: www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne -          zostało opublikowane ... 
ZP/PN/2312/19/2098/2018_Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Ogłoszono: 2018-10-11, termin składania ofert 2018-10-24
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/PN/2312/19/2098/2018 zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) a)       Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  b)      Część II zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  c)       Część III zamówienia: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej ... 
< Poprzednie | Nastepne >