Nowości w systemie Legalis w maju

W maju w bieżącej aktualizacji aktów prawnych uwzględniono Dzienniki Ustaw z 2013 r. do poz. 503 opublikowanej dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz Monitory Polskie z 2013 r. do poz. 338 opublikowanej dnia 25 kwietnia 2013.

 

W dziale orzecznictwo dodano 29 075 orzeczeń polskich oraz 296 orzeczeń sądów europejskich.

 

W bieżącej edycji polecamy Państwa uwadze następujące nowości:

1. Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1-729 autorstwa prof. dr hab. A. Góry-Błaszczykowskiej (Moduł Postępowanie cywilne);

2. Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE M. Zalisko (Moduł Postępowanie cywilne);

3. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Emerytury pomostowe pod red. SNN B. Gudowskiej (Moduł Prawo pracy);

4. Komentarz Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE autorstwa prof. dr hab. J. Maliszewskiej-Nienartowicz (Moduł Prawo pracy);

5. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316 pod red. dr. hab. M. Królikowskiego i prof. dr. hab. R. Zawłockiego (Moduł Prawo karne);

6. Niepoczytalność i psychiatryczne środki zaradcze autorstwa prof. dr. hab. J. K. Gierowskiego i prof. dr. hab. L. Paprzyckiego (Moduł Prawo karne);

7. Prawo prasowe. Komentarz pod red. B. Kosmusa i G. Kuczyńskiego (Moduł Prawo własności intelektualnej);

8. Pierwszą część komentarza PIT. Komentarz praktyczny pod red. K. Serwińskiej i J. Narkiewicz-Tarłowskiej (Moduł Prawo podatkowe);

9. Monografia Faktury VAT. Zasady fakturowania – zmiany od 1.1.2013 r. autorstwa J. Wyciśloka (Moduł Prawo podatkowe).