Domowy dostęp do baz Ebsco

Zapraszamy studentów i pracowników do zdalnego korzystania z baz EBSCO.

Hasła do pobrania są w wypożyczalniach Biblioteki PWSZ.

W celu uzyskania dostępu domowego należy wejść poprzez stronę Biblioteki lub klikając bezpośrednio w link https://search.ebscohost.com.