Dorobek naukowy PWSZ w Elblągu

 

Bibliografia publikacji pracowników PWSZ w Elblągu

 

INSTYTUT EKONOMICZNY

 

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. Krzysztofa Brzeskiego

 

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

 

INSTYTUT POLITECHNICZNY

 

 

Opublikowany dorobek piśmienniczy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

w czasie ich zatrudnienia na uczelni jest dokumentowany w komputerowym systemie biblioteczno-informacyjnym

funkcjonującym w Bibliotece Uczelnianej.

 

Prosimy pracowników uczelni o przesyłanie ankiet z wykazem publikacji pod adres:

bupublikacje@pwsz.elblag.pl

 

 

Zarządzenie Rektora PWSZ w Elblągu w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników PWSZ w Elblągu  

oraz działań związanych z przyznaniem kategorii naukowej

 

Oświadczenie Informacyjne - monografia, rozdział w monografii, książka, rozdział w książce  

Oświadczenie Informacyjne - artykuł w czasopiśmie   

Oświadczenie o afiliacji    

 

Wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji

Cechy publikacji

Charakterystyka formalna publikacji

Rozporządzenie w sprawie obszarów wiedzy

 

*** *** ***

1 lipca 2016 r. ukazał się komunikat z korektą punktów za publikację

 

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 1 lipca 2016 r. O sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

 

*****************************

 

WYKAZ CZASOPISM NAUKOWYCH ZAWIERAJĄCY HISTORIĘ CZASOPISMA

Z PUBLIKOWANYCH WYKAZÓW ZA LATA 2013-2016

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KATEGORYZACJI