Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

XII Bałtycki Festiwal Nauki - 22 maja 2014

1.Tytuł: Żuławy Wiślane - unikatowy obszar w Polsce i w Europie. Historia, przyroda, kultura materialna

Dyscyplina: nauki historyczne

Forma: wycieczka lub zwiedzanie

Streszczenie: Mimo niewielkiej w skali kraju powierzchni (około 200 tys. ha), Żuławy były, są i będą unikalnym pod względem przyrodniczo-technicznym obszarem Europy o wybitnych walorach agroekologicznych, przyrodniczych i kulturowych.     Żuławy to dziś jeden z najciekawszych terenów Polski, gdzie relikty pierwotnego ekosystemu Delty Wisły, o których świadczą liczne rezerwaty i inne formy systemu ochrony przyrody (rez. J. Drużno) towarzyszą zabytkowemu -stopniowo unowocześnianemu systemowi technicznemu, strzegącemu regulacji stosunków wodnych. Pozostały tu ślady obecności Wikingów  - Truso, architektura regionalna, urządzenia melioracyjne i hydrotechniczne (pompownie, wały przeciwpowodziowe, pochylnie), struktura przestrzenna pokrzyżackich miejscowości, cmentarze i kościoły pomennonickie, holenderski krajobraz kulturowy.

Grupy wiekowe: gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, j.terlikowski@op.pl

 

2.Tytuł: Jak powstaje prognoza pogody?

Dyscyplina: geografia

Forma: wycieczka lub zwiedzanie

Streszczenie: Podczas wizyty na stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwiedzającym zostanie udostępniony ogródek meteorologiczny i budynek stacji. Przybyłym zostaną zaprezentowane przyrządy i urządzenia pomiarowe, omówiona zostanie metodyka pomiaru, oraz sposób kodowania, przesyłania danych meteo oraz tworzenia prognozy pogody

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, s.stanicki@pwsz.elblag.pl

 

3.Tytuł: Wielościany w architekturze

Dyscyplina: matematyka

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Wielościany w architekturze mają na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży wykorzystania brył geometrycznych w architekturze od czasów budowy piramid od XXI. Pokażemy  różne wykorzystania własności wielościanów, sposoby ich budowy (szkielety, modele). Spróbujemy również wyjaśnić dzieciom i młodzieży znaczenie geometrii przestrzennej w otaczającym nas świecie.  Warsztaty dostosowane są do wieku uczestników.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, d.pawlowska@pwsz.elblag.pl

 

4.Tytuł: Środowisko wokół nas. Jakie jest? Zobacz, zbadaj, oceń

Dyscyplina: inżynieria i ochrona środowiska

Forma: laboratorium

Streszczenie: Woda, gleba, powietrze to składniki środowiska naturalnego szczególnie narażone na zanieczyszczenia, skażenia w wyniku działalności człowieka. Coroczne warsztaty w formie laboratorium realizowane przez pracowników i studentów IP PWSZ przybliżają problematykę zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Przynosząc próbkę wody do laboratorium będzie okazja do samodzielnego wykonania szeregu ciekawych analiz chemicznych.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, m.kieronczyk@pwsz.elblag.pl

 

5.Tytuł: Jak wykorzystać światło do zabawy?

Dyscyplina: fizyka

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Celem zajęć jest przybliżenie tematyki znanej w ekologii - wykorzystanie energii słonecznej. Krótki pokaz i warsztaty wyjaśnią jaką moc ma energia słoneczna i jak można ją wykorzystać np. w zabawie, w tym celu użyjemy zestawów zabawek solarnych.

Grupy wiekowe: przedszkole, szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, a.jakubczyk@pwsz.elblag.pl

 

6.Tytuł: I Ty możesz pomóc uratować komuś życie... - pomoc przedmedyczna

Dyscyplina: nauki medyczne

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi technikami i procedurami przedmedycznymi oraz wziąć czynny udział w pozoracjach, jak również sprawdzić swoje umiejętności resuscytacji na fantomie.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

7.Tytuł: Beton i jego właściwości

Dyscyplina: budownictwo

Forma: laboratorium

Streszczenie: W trakcie zajęć przewidziane jest wykonanie mieszanki betonowej, określenie konsystencji mieszanki metodą VeBe, obróbka mechaniczna świeżego betonu-wibrowanie betonu, badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w prasie hydraulicznej. Będziemy również sprawdzali działanie związków chemicznych na elementy betonowe oraz badali ciepło hydratacji w normowym zaczynie gipsowym.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, h.mierzejewska@pwsz.elblag.pl, b.brzezinski@pwsz.elblag.pl

 

8.Tytuł: Magia fizyki

Dyscyplina: fizyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: W ramach pokazów z fizyki będzie można zaobserwować zaskakujące eksperymenty fizyczne oraz poznać prawa nimi rządzące. Planowane są pokazy z zakresu mechaniki, termodynamiki, akustyki oraz elektromagnetyzmu.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

9.Tytuł: Dziwny rower

Dyscyplina: fizyka

Forma: konkurs

Streszczenie: W ramach konkursu uczestnicy będą mięli do pokonania krótką trasę na rowerze, który zaprojektowali i wykonali studenci mechaniki i budowy maszyn PWSZ w Elblągu. Dla najlepszego 'kierowcy' nagroda

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

10.Tytuł: Cyfrowa obróbka zdjęć

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: Obróbka zdjęć, pokaz możliwości współczesnych aplikacji do retuszowania i modyfikacji cyfrowych formatów zdjęć.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

11.Tytuł: Warsztaty z grafiki i multimediów

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień, możliwości realizacyjnych i tendencji rozwojowych grafiki komputerowej a także zapoznanie z podstawowymi problemami grafiki oraz metodami i algorytmami stosowanymi do ich rozwiązywania. Zadania projektowe w ramach warsztatów pozwolą nabyć praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów graficznych.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, w.gerej@pwsz.elblag.pl

 

12.Tytuł: Układy mikroprocesorowe - roboty mobilne

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: Podstawowe pojęcia techniki komputerowej: procesor, pamięć, magistrala, układy wejścia/wyjścia, cykl pracy procesora. Składniki procesora. Typy pamięci. Tryby adresowania. Dekodery i mapy adresowe. Zasady współpracy z procesorem. Przerwania. DMA. Podstawy programowania. Lista rozkazów. Fazy przetwarzania programów. Języki programowania. Narzędzia wspomagające programowanie i uruchomianie programów. Mikroprocesor i mikrokomputer. Przykład rozwoju rodziny mikroprocesorowej. Pokaz robotów mobilnych, programowanie, funkcje.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

13.Tytuł: Techniki skanowania obiektów do postaci 3D

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: prezentacja technik skanowania obiektów do postaci 3D; warsztaty - fotogrametria obrazowa realizowana za pomocą programu AgiSoft StereoScann oraz aparatu fotograficznego 3D;  fotogrametria wielobrazowa wykonywana za pomocą programu AutoDesk 123D; próby generowania obrazów anaglifowych oraz nagrywania filmów 3D.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

14.Tytuł: Turniej gry w sieci

Dyscyplina: informatyka

Forma: warsztaty

Streszczenie: konkurs z nagrodami dla pierwszych trzech miejsc.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, a.stojek@pwsz.elblag.pl

 

15.Tytuł: Z muzyką przez wieki

Dyscyplina: nauki o sztukach pięknych

Forma: pokaz i warsztaty

Streszczenie: Z muzyką przez wieki. Podczas kolejnego już BFN proponujemy dzieciom powrót do przeszłości. Zaczynamy od starożytności, kolejno średniowiecze, renesans, klasycyzm, romantyzm i muzyka XX wieku. Przewodnikiem w tej niesamowitej podróży jest muzyka, a towarzyszyć jej będzie ruch, śpiew i taniec. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać, doświadczyć i przeżyć muzykę różnych epok w ruchu.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3)

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, a.gajewska@list.pl

 

16.Tytuł: Egzotyczne zwierzęta hodowlane

Dyscyplina: biologia

Forma: wystawa

Streszczenie: Prezentacja egzotycznych zwierząt hodowlanych. Wśród nich przedstawicieli gadów i pajęczaków. Hodowla należy do studenta kierunku ochrona środowiska. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z  biologią oraz wymaganiami życiowymi prezentowanych gatunków zwierząt.  Uczestnicy wystawy otrzymają wiele cennych rad na temat prowadzenia domowych hodowli zwierząt egzotycznych. Przewidziany konkurs z nagrodami.

Grupy wiekowe: przedszkole, szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, l.nawrocka@pwsz.elblag.pl

 

17.Tytuł: Spółdzielnia socjalna jako przykład społecznego przedsiębiorcy

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: wykład

Streszczenie: Zapoznanie grup docelowych z pojęciem spółdzielni socjalnej oraz wzbudzenie w nich zainteresowania podjęcia własnej aktywności zawodowej w formie spółdzielni socjalnej na lokalnym rynku pracy jako alternatywny dla typowej działalności gospodarczej.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, a.michalik@pwsz.elblag.pl, e.patra@pwsz.elblag.pl

 

18.Tytuł: Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?

Dyscyplina: ekonomia

Forma: wykład

Streszczenie: Potrzeba przedsiębiorczości wynika z podstaw ekonomii, czyli z faktu, że zasoby są zawsze ograniczone, a potrzeby człowieka są zawsze nieograniczone. Celem zajęć jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorczości można się nauczyć, w tym na pytania szczegółowsze, takie jak: Dlaczego jedni ludzie są przedsiębiorczy, a inni nie?, Dlaczego jedne przedsiębiorstwa rozwijają się, a drugie bankrutują?, Dlaczego mówimy, że ludzie w jednych regionach są przedsiębiorczy, a o innych tak się nie mówi?, Do czego prowadzi 'kultura południa', a jakie efekty daje 'kultura północy'?, Co stanowi o tym, że ludzie, przedsiębiorstwa i regiony w warunkach ograniczonych możliwości kapitałowych wykazują zbiorową aktywność, walczą o przetrwanie, tworzą miejsca pracy, wprowadzają innowacje? Na zakończenie wykładu z prezentacją multimedialną przeprowadzony zostanie konkurs w postaci quizu obejmujący wiedzę z zakresu wykładu oraz zadania logiczne z zakresu przedsiębiorczości.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

19.Tytuł: Zagospodarowanie turystyczne Polski

Dyscyplina: geografia

Forma: prezentacja multimedialna

Streszczenie: W prezentacji multimedialnej zaprezentowane zostaną uwarunkowania związane z zagospodarowaniem turystycznym kraju. Ponadto przedstawione zostaną stymulatory przestrzeni turystycznej oraz bariery jej rozwoju. Następnym elementem prezentacji będą treści dotyczące pojemności turystycznej a także chłonności turystycznej. Przewidziane jest również przygotowanie ekspozycji rękodzieła ludowego i artystycznego oraz dawnych przedmiotów codziennego użytku.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, t.winnicki@wp.pl, e.patra@pwsz.elblag.pl

 

20.Tytuł: Zadania gminy w ochronie humanitarnej zwierząt

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: wykład i pokaz

Streszczenie: Przedstawienie zadań gminy w zakresie ochrony humanitarnej zwierząt (uchwały, zezwolenia).

Grupy wiekowe: liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, majewskia@neostrada.pl

 

21.Tytuł: Mediacja jako alternatywna dla drogi sądowej forma rozwiązywania konfliktów

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: wykład

Streszczenie: W czasie wykładu, prowadzonego przez doświadczonego mediatora, będzie można dowiedzieć się czym jest mediacja, jaki jest jej cel i korzyści. Ponadto zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: kiedy potrzebna jest mediacja i jakie są jej zasady, w jaki sposób skierować sprawę do mediacji oraz jak się kształtują uprawnienia stron w mediacji.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

22.Tytuł: W świecie pieniądza czyli jak wyobrażam sobie lokalną walutę - pieniądz związany z Elblągiem

Dyscyplina: ekonomia

Forma: konkurs

Streszczenie: Celem konkursu plastycznego jest zaprezentowanie pieniądza, który mógłby odzwierciedlać walory naszego miasta.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, teresapietrulewicz@wp.pl, e.patra@pwsz.elblag.pl

 

23.Tytuł: Zawsze warto być człowiekiem, choć tak łatwo zejść na psy

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: pokaz filmowy

Streszczenie: Krótkie wprowadzenie oraz pokaz filmu dotyczącego walki z dopalaczami.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

24.Tytuł: Świat pieniądza - konkurs ekonomiczno-matematyczny dla gimnazjalistów

Dyscyplina: ekonomia

Forma: konkurs

Streszczenie: Aby myśleć i zachowywać się jak człowiek bogaty, nie wystarczy mieć pieniędzy. Trzeba odkryć w sobie również mądrość, która pozwoli cieszyć się dostatkiem w każdej dziedzinie życia - obfitością pomysłów, zainteresowań, radości i energii, a w rezultacie także dostatkiem materialnych przejawów bogactwa. Celem zajęć jest zapoznanie grup docelowych z pojęciem pieniądza, jego funkcjonowaniem oraz gospodarowaniem a także wzbudzenie zainteresowania  wiedzą ekonomiczną.

Grupy wiekowe: gimnazjum

Wcześniejsza rezerwacja: do 22 maja, teresapietrulewicz@wp.pl, e.patra@pwsz.elblag.pl

 

25.Tytuł: Zjawisko przemocy domowej, jej formy i konsekwencje. Prawa osoby pokrzywdzonej

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: wykład

Streszczenie: Podczas wykładu dowiesz się czym, w świetle polskiego prawa, jest przemoc domowa, jakie są jej formy oraz jakie prawa przysługują osobie pokrzywdzonej. Ponadto omówiona zostanie procedura 'Niebieskiej karty ', stanowiąca formę pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

26.Tytuł: Granice ochrony humanitarnej zwierząt

Dyscyplina: nauki prawne

Forma: wykład i pokaz

Streszczenie: Przedstawienie prawnej regulacji ochrony zwierząt oraz granice tej ochrony wyznaczone przez przepisy i prawa człowieka. Problem praw zwierząt.

Grupy wiekowe: liceum, dorośli

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, majewskia@neostrada.pl

 

27.Tytuł: Warsztaty z przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnych

Dyscyplina: ekonomia

Forma: warsztaty

Streszczenie: Warsztaty z przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnych. Uczestnicy samodzielnie przygotują i przeprowadzą prezentację z wykorzystaniem oprogramowania i rzutnika multimedialnego.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 1 - 3), szkoła podstawowa (kl. 4 - 6)

Wcześniejsza rezerwacja: do 20 maja, e.patra@pwsz.elblag.pl, b.kalisz@pwsz.elblag.pl

 

28.Tytuł: Żyjemy wśród liczb. Elbląski Konkurs Matematyczny

Dyscyplina: matematyka

Forma: konkurs

Streszczenie: Konkurs jest etapem finałowym Elbląskiego Konkursu Matematycznego połączonego z prezentacją multimedialną 'Ciągi liczbowe w przyrodzie'.

Grupy wiekowe: gimnazjum

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

29.Tytuł: Orienteering

Dyscyplina: nauki kultury fizycznej

Forma: zawody sportowe

Streszczenie: Będziesz miał okazję spróbować swoich sił w nietypowym marszu na orientację w budynku. Nauczysz się pokonywać trasę, szukając ukrytych punktów kontrolnych, posługując się planem i kompasem, wyznaczając kierunek zgodnie z podanym azymutem. Zawody rozegramy z podziałem na kategorie wiekowe.

Grupy wiekowe: szkoła podstawowa (kl. 4 - 6), gimnazjum, liceum

Wcześniejsza rezerwacja: nie

 

30.Tytuł: Pokaz walk rycerskich

Dyscyplina: nauki historyczne

Forma: pokaz

Streszczenie: Prezentacja techniki walki średniowiecza, prezentacja uzbrojenia średniowiecznego z X, XIII i XV w.

Grupy wiekowe: bez ograniczeń

Wcześniejsza rezerwacja: nie