Nowe treści w Systemie Legalis - czerwiec 2015

System Legalis w czerwcu 2015 r. wzbogacony został aż o 26 492 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

 

 

Nowe pozycje w modułach komentarzowych polecane szczególnej uwadze:

1. Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449[10]. Tom I prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, 2015

2. Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450–1088. Tom II prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, 2015

3. Kodeks cywilny. Komentarz dr Konrad Osajda, 2015

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, 2015

5. Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do art. 32–116 prof. UW dr hab. Michał Królikowski, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki, 2015

6. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz dr Jakub Pawelec, 2015

7. Koszty w postępowaniu sądowo administracyjnym Lidia Błystak, Michał Kazek, 2015

8. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane System Prawa Prywatnego tom 9 prof. dr hab. Wojciech Jan Katner, 2015

9. Wykładnia w prawie administracyjnym System Prawa Administracyjnego Tom 4 prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, 2015

10. Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej dr Mirosława Myszke-Nowakowska, 2015

11. Jawność i jej ograniczenia. Przeciwdziałanie przestępczości. Tom X prof. n. dr hab. Grażyna Szpor, prof. dr hab. Jarosław Majewski, 2015

12. Doręczenia w postępowaniu cywilnym dr Ireneusz Wolwiak, 2015

13. Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym Łukasz Cora, 2015

14. Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty dr Maria Bosak, dr Gabriela Rączka, prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, 2015

15. Tajemnica adwokacka. Analiza konstytucyjna Wojciech Marchwicki, 2015