Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło podręcznik w zakresie
"Ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego".
Jest to komentarz do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego (ISP) a został opracowany we współpracy
z Instytutem Nauk Prawnych PAN oraz ekspertami.

https://mc.gov.pl/files/ponowne_wykorzystywanie_informacji_sektora_publicznego_-_podrecznik.pdf