Wykaz czasopism punktowanych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia17 września 2012 znajduje się na stronie MNiSW - finansowanie szkolnictwa wyższego.

 

Lista czasopism punktowanych opublikowana dnia 17.09.2012 składa się z trzech części:
Części A - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Części B - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Części C - zawiera liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 

Wyszukiwarka czasopism punktowanych

 

Wykazy czasopism naukowych MNiSW 2012

 

Czasopisma naukowe nieujęte w wykazie

 

Komunikat MNiSW w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych