Nowe treści w Systemie Legalis

System Legalis w kwietniu 2015 r. wzbogacony został aż o 14 200 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 114 nowych, pełnych tekstów artykułów.

To tylko wybrane treści, o które wzbogacony został w stosunku do poprzedniego miesiąca System Informacji Prawnej Legalis.

 

 

Spośród nowych komentarzy oraz monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

1. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski 2015

2. Kodeks karny. Komentarz prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. dr hab. Krzysztof Wiak 2015

3. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski, dr Piotr Gensikowski, dr Jacek Potulski, Leszek Osiński, dr hab. Igor Zgoliński 2015

4. Odpowiedzialność karna menadżerów dr Michał Bieniak 2015

5. Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus Lidia Bagińska 2015

6. Postępowanie w sprawach o dział spadku. Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych dr Andrzej Stempniak 2015

7. Weksel między stronami stosunku pracy dr Mikołaj Rylski 2015

8. Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji dr Małgorzata Sieradzka 2015

9. Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka, dr Dagmara Gruszecka 2015

10. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne i podatkowe Dorota Białas, Michał Gosek, dr Marcin Jamroży, Marcin Kapera, Renata Papała, Mikołaj Przybył, Anna Smagowicz-Tokarz, Monika Spotowska, Tomasz Tuszyński, Paulina Wojszczyk 2015