Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zakończone

Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/59/2705/2018
Świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w tym: Nr: ZP/2311/59/2705/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -    na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl w zakładce Zamówienia publiczne.  ... 
Dostawę artykułów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/54/2502/2018
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/54/2502/2018 na: Dostawę artykułów biurowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r. 3)   Część zamówienia jest realizowana w ramach: a)    projektu pn. „PWSZ w Elblągu – Uczelnia ... 
Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/58/2667/2018
Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  w tym: Nr: ZP/2311/58/2667/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. 3)   Zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach ... 
ZP/2311/56/2552/2018_Świadczenie usługi badania poziomu kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Świadczenie usługi badania poziomu kompetencji studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu   Nr: ZP/2311/56/2552/2018 1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)    Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 3)    Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji”, nr: POWR.03.05.00-00-Z091/17-00 w ramach ... 
Dostawa książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ZP/2311/57/2472/2018
Dostawa książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  w tym: I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIE - Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIE - Dostawa książek wydawnictw zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Nr: ZP/2311/57/2472/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury ... 
Dostawa gier i pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/2311/55/2375/2018
Dostawa gier i pomocy dydaktycznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Nr: ZP/2311/55/2375/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. 3)   Część zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych ... 
Świadczenie usług hotelarsko_restauracyjnych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/53/1978/2018
Świadczenie usług hotelarsko – restauracyjnych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Nr: ZP/2311/53/1978/2018 1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata ... 
Świadczenie usług cateringowych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/52/1977/2018
Świadczenie usług cateringowych podczas studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe- I edycja w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. Nr: ZP/2311/52/1977/2018 1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ... 
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi - ZP/2311/51/1961/2018
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Nr: ZP/2311/51/1961/2018 1)   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2)   Zamówienie ... 
Dostawa gier planszowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu PWSZ w Elblągu Uczelnia III-ciej Generacji - ZP/2311/49/1900/2018
Dostawa gier planszowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w ramach projektu „PWSZ w Elblągu – Uczelnia III-ciej Generacji” Nr: ZP/2311/49/1900/2018 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r. oraz na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju ...