Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zakończone

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/47/1826/2018  na: Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w tym: 1)   Dostawa materiałów biurowych na potrzeby targów pracy, edukacyjne, festiwali zawodowych i innych działań w powiatach w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”. 2)   Dostawa materiałów biurowych na potrzeby spotkań, szkoleń, konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację programu zewnętrznego wsparcia szkół/placówek w powiatach- przygotowanie stoiska wystawowego w ramach projektu „Warmia i ... 
Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/46/1820/2018  na: Świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego ... 
Świadczenie usługi hotelarsko restauracyjnej podczas szkoleń w ramach projektu Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/45/1817/2018  na: Świadczenie usługi hotelarsko – restauracyjnej podczas szkoleń w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”.   Do niniejszego postępowania stosuje się zasadę konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności projektu pn. „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi”, RPWM.02.04.01-28-0002/17, dofinansowanego w ramach osi Priorytetowej 2 „ Kadry dla gospodarki”, Działania 2.4 „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe” Regionalnego ... 
ZP/2311/37/1271/2018-Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/37/1271/2018 na: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji p.poż. i oddymiania (SSP) w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA: Wykonywanie przeglądów i konserwacji ... 
ZP/2311/36/1227/2018 - Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/36/1227/2018   na: Sukcesywne świadczenie usług transportu drogowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu    1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -      na stronie internetowej Zamawiającego  ... 
ZP/2311/32/1149/2018-Świadczenie usług księgowych na rzecz 2 przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/32/1149/2018 na: Świadczenie usług księgowych na rzecz 2 przedsiębiorstw inkubowanych w ramach projektu „STARTUP HOUSE II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”         1)    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.). 2)    Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ... 
Wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/33/1147/2018   na: Wykonanie i dostarczenie koszulek reklamowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.    1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r.   Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane: -      na stronie internetowej Zamawiającego www.pwsz.elblag.pl ... 
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: numer postępowania: ZP/2311/24/954/2018 na: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r. 3)   ... 
Dostawa książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: numer postępowania: ZP/2311/30/1125/2018 na: Dostawę książek wydawnictw krajowych i zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIE - Dostawa książek wydawnictw krajowych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIE - Dostawa książek wydawnictw zagranicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia ... 
Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych i publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w postępowaniu: Nr: ZP/2311/27/1060/2018   na: Świadczenie usług drukowania, falcowania i dostawy druków akcydensowych i publikacji wydawanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.    1)   Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późń. zm.). 2)   Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012r. ...