Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Plan wydawniczy PWSZ w Elblągu na 2016 r.

INST.

TYTUŁ/AUTOR

IE

Rozprawy Naukowe i zawodowe PWSZ w Elblągu nr 22

IIS, IP

Rozprawy Naukowe i zawodowe PWSZ w Elblągu nr 23

IE

„Materialne prawo administracyjne. Zarys części ogólnej” - monografia

Autorzy: Agnieszka Skóra,  Marcin Glicz

IE

„Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu”– skrypt dla studentów

Autor: Agnieszka Skóra

IE

„Granice prawnej ochrony zwierząt” – monografia

 Autor: Andrzej Majewski

IE

Ocena ekonomiczno-społeczna przedsięwzięć infrastrukturalnych

Autorzy: T. Liziński,  M. Bukowski, A. Wróblewska

IE

„Wyzwania współczesnego świata – szanse i zagrożenia” - publikacja  pokonferencyjna

Red.: Roman Kisiel ,  Mariusz Darabasz

IP

„Poradnik młodego terrarysty”

Autor: Adrian Podsiadły

IP

„Mechatronika” - podręcznik dla studentów

Autor: C. Orlikowski

IIS

„Matematyka dyskretna” –  podręcznik dla studentów

Autorzy: Magdalena Lemańska, Stefan Sokołowski, Jerzy Topp

IIS

„Robotyka mobilna -  roboty latające”

Autor: Henryk Olszewski

IIS

„Niekonwencjonalne wagowe i resztowe systemy reprezentacji liczb dla komputerów”- monografia

Autor: Zenon Ulman

IIS

„Oblicza Internetu” -  publikacja  pokonferencyjna

IPJ

„Miasto i czas. Fantazje historyczne Petera Ackroyda” – monografia

  Autor: Piotr Kallas

IPJ

„Podmiotowe uwarunkowania preferencji estetycznych” – monografia

 Autor: Alina Chyczewska

IPJ

„Czytając Innego. Mechanizmy polskiej krytyki literackiej II połowy XX wieku na przykładzie omówień twórczości Arnolda Słuckiego” - monografia

 Autor: K. Jarosińska Buriak

IPJ

„O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. Szkice interpretacyjne”

Autor: Feliks Tomaszewski

IPJ

„Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole”

 Autor: I. Sorokosz,  I. Kijowska,  L. Hurło

IPJ

„Verstehen des Anderen – zuminterkulturellen Potentialliterarischer Texte im Fremdsprachenunterricht”  (Rozumienie obcości  interkulturowy potencjał tekstów literackich w dydaktyce języka obcego) - Podręcznik dla studentów

 Autor:  E. Leszczyńska

IPJ

Kynoterapia w praktyce – monografia metodyczna

Autorzy:  Joanna Kijowska – Lasek, Iwona Kijowska

IPJ

„Integralia IV. Wymiary studenckiej humanistyki”  – publikacja  pokonferencyjna

Red.:  A. Lica

IPJ

Gazetka studencka PWSZ – PROJECT 

Nadzór: K. Jarosińska-Buriak

U

Biuletyn PWSZ nr 26,

Red.: H. Gawroński

U

Biuletyn PWSZ nr 27,

Red.: K. Jarosińska-Buriak