Nowości w Systemie Legalis w lipcu i sierpniu

System Legalis w lipcu 2015 r. wzbogacony został aż o 14 452 nowe orzeczenia dostępne w Bazie Prawa. 

 

Zwracamy także uwagę na 18 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 94 nowe, pełne teksty artykułów.

 

Spośród 14 nowych komentarzy oraz 8 monografii opublikowanych on-line, zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

  1. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wydanie 6, prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, dr Katarzyna T. Boratyńska, dr hab. Adam Górski, dr Andrzej Ważny
  2. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wydanie 1, prof. dr hab. Jerzy Skorupka
  3. Kodeks cywilny. Komentarz BeckOK, wyd. 12, dr Konrad Osajda
  4. Kodeks karny. Komentarz BeckOK, wyd. 11, prof. dr hab. Ryszard Stefański
  5. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, wydanie 9, prof. dr hab. Andrzej Zieliński
  6. Ustawa o cudzoziemcach. Komentarz, prof. dr hab. Jacek Chlebny
  7. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9 SPK, wydanie 2, prof. dr hab. Robert Zawłocki
  8. Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komentarz, Dariusz Wociór
  9. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wydanie 3, Paweł Barta, dr Paweł Litwiński

 

Nowości w Systemie Informacji Prawnej LEGALIS - lipiec 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe treści w Systemie Legalis - sierpień 2015

 

System Legalis w sierpniu 2015 r. wzbogacony został aż o 43 539 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa. 

Zwracamy także uwagę na 15 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 145 nowych, pełnych tekstów artykułów.

Zwracamy Państwa uwagę na pozycje:

1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 730–1088. Tom III prof. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. dr hab. Kazimierz Piasecki, 2015

2. Konwencja haska dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych. Komentarz dr hab. Konrad Osajda, 2015

3. Kodeks pracy. Komentarz dr Krzysztof Walczak, 2015

4. Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki, 2015

5. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus Piotr Gołaszewski, 2015

6. Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych prof. nadzw. UZ dr hab. Hanna Paluszkiewicz, 2015

7. Metodyka pracy w sądach administracyjnych, Janusz Drachal, prof. zw. dr hab. Roman Hauser, 2015

8. Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje. Tom IX, prof. n. dr hab. Grażyna Szpor, prof. nadzw. dr hab. Bogumił Szmulik, 2015

9. Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego prof. Piotr Osowy, 2015

10. Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia dr Krzysztof Topolewski, 2015

11. Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu slużby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. dr Wojciech Drobny, 2015

12. Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny dr Paweł Czarnecki, Malgorzata Czerwiński, 2015

13. Podstawy prawne OZE (odnawialnych źródeł energii) i gospodarki odpadami w Polsce dr Monika Przybylska, dr Anna Bohdan, 2015

 

Nowości w Systemie Informacji Prawnej LEGALIS - sierpień 2015