EBSCO Academic Collection

Od dnia dzisiejszego do 24 listopada 2013 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ma otwarty dostęp testowy do wielodziedzinowej bazy książek elektronicznych EBSCO Academic Collection.

Aby uzyskać dostęp do bazy należy się zalogować tak samo jak do pozostałych baz EBSCO bezpośrednio na stronie: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww

lub poprzez stronę biblioteki. 

 

Z komputerów domowych można korzystać poprzez link:  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww

po uprzednim pobraniu w wypożyczalni hasła.

 

Kolekcja eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost to wielodziedzinowa kolekcja 118.942 książek elektronicznych. Kolekcja zawiera książki od ponad 500 wydawców w tym od wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale i w 20 innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim.

 

Tematyka książek elektronicznych obejmuje między innymi: architekturę, ekonomię i biznes, informatykę, inżynierię i technologię, matematykę, medycynę, psychologię, chemię, fizykę, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, pomoce naukowe do nauki języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, prawo, nauki społeczne i nauki humanistyczne.