Nowości w Systemie Legalis w lutym

Aktualizacja lutowa aktów obejmuje Dzienniki Ustaw z 2014 r. do pozycji 147 opublikowanej dnia 30 stycznia 2014 r. oraz Monitory Polskie z 2014 r. do pozycji 104 opublikowanej dnia 30 stycznia 2014 r.

W dziale orzecznictwo dodano 4 883 orzeczeń polskich oraz 82 orzeczeń sądów europejskich.

Z bieżącą edycją opublikowano w modułach komentarzowych szereg nowości:
    1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. A. Zielińskiego;
    2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz pod redakcją A. Obońskiej, A. Wacławczyka i A. Walter;
    3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz pod redakcją dr. J. Marciniuka;
    4. Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami pod redakcją dr. D. Szafrańskiego;
    5. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108 – 120. Przepisy karne. Komentarz autorstwa dr. B. Gadeckiego.

Ponadto, uwadze Państwa polecamy następujące opracowania monograficzne:

1. Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym autorstwa dr. K. Politowicza;
2. Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK autorstwa dr I. Sepioło;
    
Serdecznie zapraszamy do lektury nowości.