Czasopismo naukowe "Człowiek i Zdrowie / Human and Health"

wydawane przez Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej


„Człowiek i Zdrowie / Human and Health” jest czasopismem naukowym wydawanym od 2007 roku, zawiera artykuły wydawane równocześnie w języku polskim i angielskim.
Główną treść artykułów stanowią problemy zdrowia człowieka w okresie dynamicznych zmian współczesnego życia.
Wśród autorów poszczególnych artykułów znajdują się uznani specjaliści z zakresu nauk medycznych oraz nauk o kulturze fizycznej.
Na stronie internetowej czasopisma http://www.pswbp.pl/index.php/pl/czlowiek-i-zdrowie znajdują się artykuły w wersji elektronicznej.